MyMediTravel VND ₫
Already know what you want?
Mymeditravel
BÁO GIÁ MIỄN PHÍ
GNG International
MyMeditravel Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Tái tạo ngực
GNG International
GNG International
GNG International
GNG International
GNG International
5.0
15 reviews

Tái tạo ngực at GNG International in Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

GNG international clinic – is a team of physicians and other professionals united by common ideas and goals to realize the highest expectations of beauty for woman. The clinic is based in a convenience area at Ho Chi Minh Ci...more
MyMeditravel Thế Giới Thật Thú Zị, 13 September 2019
Mình nâng mũi Sline ở đây, nâng xong về ai cũng khen đẹp cả. Bác Giáp làm cho mình nha...
Tiếng Anh Tiếng Việt Nam
View Detail Đọc Thêm
Emcas Medical
MyMeditravel Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Tái tạo ngực
Emcas Medical
Emcas Medical
Emcas Medical
Emcas Medical
Emcas Medical
4.9
10 reviews

Tái tạo ngực at Emcas Medical in Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

MyMeditravel Ngọc Yến, 19 January 2020
Bác sĩ tận tâm, chuyên môn tốt, cơ sở vật chất chất lượng!...
Tiếng Anh Tiếng Việt Nam
Wifi miễn phí Wifi miễn phí Dịch vụ biên phiên dịch Dịch vụ biên phiên dịch Các lựa chọn du lịch địa phương Các lựa chọn du lịch địa phương Dịch vụ dịch thuật Dịch vụ dịch thuật
View Detail Đọc Thêm
Emcas Medical Hanoi
MyMeditravel Hà Nội, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Tái tạo ngực
Emcas Medical Hanoi
Emcas Medical Hanoi
Emcas Medical Hanoi
Emcas Medical Hanoi
Emcas Medical Hanoi

Tái tạo ngực at Emcas Medical Hanoi in Hà Nội, Việt Nam

Tiếng Anh Tiếng Việt Nam
Wifi miễn phí Wifi miễn phí Báo chí quốc tế Báo chí quốc tế Dịch vụ biên phiên dịch Dịch vụ biên phiên dịch Đặt phương tiện giao thông địa phương Đặt phương tiện giao thông địa phương
View Detail Đọc Thêm
Tìm kiếm phòng khám tốt nhất cho Tái tạo ngực tại Việt Nam
hiện tại bacsiday chưa có thông tin về mức giá khả dụng cho quy trình Tái tạo ngực tại tại Việt Nam. Tuy nhiên, với việc gửi yêu cầu, bạn sẽ được hồi âm với nhiều thông tin chi tiết về giá cả.
Tổng quan
Giá bắt đầu từ
Không có thông tin giá cả khả dụng tại Việt Nam
Số phòng khám có tại Việt Nam:
3
Thời gian phục hồi thay đổi
3-4 tuần của thời gian phục hồi
Ca phẫu thuật
Đúng
Sự chi trả
Thanh toán tại phòng khám
Tại sao nên đặt chỗ với bacsiday?
Mymeditravel
Save Time
We 'll contact all your preferred clinics for you, saving you hours
Mymeditravel
Best Price
Our extensive network of doctors and clinics has you covered
Mymeditravel
Free
Our service is completely free
Mymeditravel
Risk Free
No deposits, no worries
Mymeditravel
Service
Comprehensive aftercare, including follow-up consultations and support
Mymeditravel
Privacy
Your personal infomation is safe with us
Làm thế nào nó hoạt động
MyMediTravel
Browse
Search for a clinic, hospital or doctor
MyMediTravel
Enquire
Submit your enquiry along with photos/medical records etc
MyMediTravel
Wait
Allow a few days for your personalised quotes
MyMediTravel
Decide
Pick your preferred option or don't chose any, there's no obligation
MyMediTravel
Go
If you're happy, get your flights booked and go!
MyMediTravel
Aftercare
We'll check in with you to make sure you're doing great after your treatment
Các phòng khám đối tác của chúng tôi ở được các hiệp hội sau công nhận
JCI Accredited
ISO 9001:2008
ISO Certification - International Organization for Standardization
TÜV Rheinland - Technischer Überwachungsverein Rheinland
ESQH - European Society for Quality in Healthcare
ISQua - The International Society for Quality in Health Care
CHKS Healthcare Accreditation
The Leading Dental Centers of The World
Nobel Biocare Fellowship Program
Zimmer Biomet Dental Education Program
EVF - European Venous Forum
EFQM - European Foundation for Quality Management
IDA - International Dental Academy
ICA - International Chiropractors Association
MCA - McTimoney Chiropractic Association
UCA - United Chiropractic Association
ICS - International College of Surgeons
IACD - International Academy of Cosmetic Dermatology
ISDS - International Society for Dermatologic Surgery
EBOPRAS - European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery
IAAFA - International Academy of Advanced Facial Aesthetics
WALT - World Association for Laser Therapy
ISHRS - International Society of Hair Restoration Surgery
AAHRS - Asian Association of Hair Restoration Surgeons
ESCAD - European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology
William Glasser Institute - Reality Therapy Certified
EAC - European Association for Counselling
IFSO - International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorde
TÜV SÜD - Technischer Überwachungsverein SÜD
TÜV NORD - Technischer Überwachungsverein NORD
BIOMET 3i Education Program
EURAPS - European Association of Plastic Surgeons
Center of Excellence in Bariatric Surgery
IAOMS - International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
Treatment Abroad Code of Practice
IFFPSS - International Federation of Facial Plastic Surgery Societies
FIGO - International Federation of Gynecology and Obstetrics
IFED - International Federation of Esthetic Dentistry
EOS - European Orthodontic Society
AOCMF
IBMS - International Board of Medicine and Surgery
EAFPS - European Academy of Facial Plastic Surgery
ESCD - European Society of Cosmetic Dentistry
ESCRS - European Society of Cataract and Refractive Surgeons
NASS - North American Spine Society
ESHRE - European Society of Human Reproduction and Embryology
MPS - Medical Protection Society
European Journal of Ophthalmology
ISRS - International Society of Refractive Surgery
JCRS - Journal of Cataract and Refractive Surgery
Cornea Society
JPGM - Journal of Postgraduate Medicine
ESPRAS - European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
OSAPS - Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery
RS - The Rhinoplasty Society
FRANZCOG - Fellow of Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians a
IFOMPT - International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapist
WFO - World Federation of Orthodontists
ITI - International Team for Implantology
ICOI - International Congress of Oral Implantologists
Dentsply Friadent Implant Programme
IMTEC Sendax Mini Dental Implants Systems
IAO - International Association for Orthodontics
AAO - Asian Academy of Osseointegration
WAAAM - World Anti-Aging Academy of Medicine
WOSIAM - World Society Interdisciplinary Anti-Aging Medicine
ESE - European Society of Endodontology
ECAMS - European College of Aesthetic Medicine and Surgery
IABCLL - International Academy of Body Contouring and Laser Lipolysis
IAFGG - International Association of Facial Growth Guidance
IBCS - International Board of Cosmetic Surgery
IMDHA - International Medical and Dental Hypnotherapy Association
EAO - European Association for Osseointegration
ISD - International Society of Dermatology
IFAD - International Federation of Aesthetic Dentistry
IBHRS - International Board of Hair Restoration Specialists
IAHRS - International Alliance of Hair Restoration Surgeons
EDA - European Dental Association
IASP - International Association for the Study of Pain
ADI - Academy of Dentistry International
EAPD - European Academy of Paediatric Dentistry
EACMD - European Academy of Craniomandibular Disorders
ESHRS - European Society of Hair Restoration Surgery
ICD - International College of Dentists Fellowship
UIME - International Union of Aesthetic Medicine
APACS - Asian Pacific Academy of Cosmetic Surgery
McKenzie Institute International
ITEC - International Therapy Examination Council
ICA - International Cranial Association
I-ACT - International Association for Colon Hydrotherapy
CIBTAC - Confederation of International Beauty Therapy and Cosmetology
IFPA - International Federation of Professional Aromatherapists
ISBI - International Society for Burn Injuries
The Pankey Institute
PEFOTS - Pan European Federation of TCM Societies
URHP - Unified Register of Herbal Practitioners
AACD - Asian Academy of Craniomandibular Disorders
IMSA - The International Medical Spa Association
ACHSI - The Australian Council on Healthcare Standards International
CIDESCO - Comité International d'Esthétique et de Cosmétologie
ART - Active Release Techniques
ICPA - International Chiropractic Pediatric Association
CDA - Caribbean Dermatology Association
APAO - Asia Pacific Academy of Ophthalmology
FICCDE - International College of Continuing Dental Education Fellowship
GMC - General Medical Council
ISA - International Sleep Academy
ISCG - International Society of Cosmetogynecology
EPA - European Prosthodontic Association
ABSI - Advanced Body Sculpting Institute
EACMFS - European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery
FILACP - Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica
REDLARA - Rede Latino-americana de Reprodução Assistida
ALMER - Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva
ICP - International College of Prosthodontists
EFP - European Federation of Periodontology
IADR - International Association for Dental Research
IODPT - International Organization for Dental Phobia Treatment
Academy of Operative Dentistry
The Dawson Academy
AAP - Asian Academy of Prosthodontics
AsianAOMS - Asian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
ISCD - International Society of Computerized Dentistry - Certified CEREC Trainer
SAAD - Society for the Advancement of Anaesthesia in Dentistry
PFA - Pierre Fauchard Academy
ISCD - International Society of Computerized Dentistry
YDW - Young Dentists Worldwide
APAD - Asia Pacific Academy of Dentistry
ACDNA - Academy Of Computerized Dentistry Of North America
WSLO - World Society of Lingual Orthodontics
ISO 9001 : 2015
So sánh Ảnh Trước và Sau của Tái tạo ngực
So sánh Ảnh Trước và Sau của Tái tạo ngực So sánh Ảnh Trước và Sau của Tái tạo ngực
Mặt trước
So sánh Ảnh Trước và Sau của Tái tạo ngực So sánh Ảnh Trước và Sau của Tái tạo ngực
Chế độ xem nửa mặt
So sánh Ảnh Trước và Sau của Tái tạo ngực So sánh Ảnh Trước và Sau của Tái tạo ngực
Mặt trước
So sánh Ảnh Trước và Sau của Tái tạo ngực So sánh Ảnh Trước và Sau của Tái tạo ngực
Chế độ xem nửa mặt
So sánh Ảnh Trước và Sau của Tái tạo ngực So sánh Ảnh Trước và Sau của Tái tạo ngực
Mặt trước
So sánh Ảnh Trước và Sau của Tái tạo ngực So sánh Ảnh Trước và Sau của Tái tạo ngực
Mặt trước
CẢNH BÁO có thể chứa hình ảnh nhạy cảm!

Đang vội?

Nhập tùy chọn yêu thích của bạn và nhấp vào Yêu cầu liên hệ với các phòng khám hàng đầu của chúng tôi chỉ trong một lần

Vui lòng nhập một quy trình hợp lệ
TẠI SAO LẠI LÀ CHÚNG TÔI?
Tại bacsiday, chúng tôi đang khiến cho việc khám chữa bệnh trở nên dễ dàng.
Bạn có thể tìm kiếm, so sánh, thảo luận, và đặt lịch tất cả các dịch vụ y tế tại một nơi.
Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa với mọi nhà cung cấp y tế trên toàn thế giới, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình tìm kiếm, và tất cả đều MIỄN PHÍ, không có phí tiềm ẩn, và đảm bảo không tăng giá.
Vậy bạn còn chờ đợi gì nữa?
Free Miễn phí
best price Mức giá Tốt nhất
easy selection Sự lựa chọn trải rộng nhất
risk free Không rủi ro
Mọi điều bạn cần biết về Tái tạo ngực ở Việt Nam

Quy trình liên quan đến những gì?

Quy trình cho cả hai phương pháp này khác nhau. Cả hai bắt đầu bằng việc gây mê để bệnh nhân không bị đau và khó chịu trong quá trình phẫu thuật. Sau đó, các quy trình diễn ra như sau:

 • Tái tạo vạt: trong kỹ thuật này, một vạt mô được lấy từ vị trí khác trên cơ thể bạn, chẳng hạn như bụng, đùi, mông hoặc lưng. Vạt được ghép vào vị trí của bầu ngực của bạn. Vị trí này cũng có thể là nguồn cung cấp máu, và dinh dưỡng của vạt không bị xáo trộn. Các vết khâu được áp dụng, ống dẫn lưu được đưa vào để thoát chất lỏng hoặc máu dư thừa từ vị trí và băng được áp dụng trên đó.
 • Nắn mô (cấy ghép ngực): đây là kỹ thuật phổ biến nhất được sử dụng trên toàn thế giới. Một bộ phận cấy ghép tổng hợp được đưa vào bên dưới cơ ngực chính. Cấy ghép silicone được sử dụng phổ biến nhất. Ghép da động vật được sử dụng để bao phủ vùng đó để tạo vẻ thẩm mỹ hơn. Trong vòng vài tháng, dung dịch muối được tiêm vào để mở rộng mô cho đến khi đạt kích thước thích hợp.

Sau những cuộc phẫu thuật này, các quy trình khác có thể được thực hiện để tái tạo lại núm vú. Núm vú giả được sử dụng để khôi phục lại hình dáng bình thường của vú.

Thời gian Hồi phục là gì?

Thời gian hồi phục của bạn phụ thuộc vào loại phẫu thuật tái tạo bạn có. Hầu hết phụ nữ cần một vài tuần để hồi phục. Có sưng tấy và đau nhức xung quanh vị trí tái tạo trong tuần đầu tiên. Tình trạng này tiếp tục giảm và cuối cùng, sau 8 tuần, bạn sẽ bắt đầu thấy các dấu hiệu hồi phục hoàn toàn. Thuốc được cho để giảm đau và khó chịu. Bạn sẽ cần phải nghỉ làm 2-3 tuần. Trung bình, cần 3-4 tuần để hồi phục sau phẫu thuật mở rộng mô và 4-6 tuần cho phẫu thuật tái tạo vạt. Mặc áo lót phẫu thuật để nâng đỡ bộ ngực được tái tạo trong khi bạn đang hồi phục. Các hoạt động thường nhật có thể được bắt đầu lại sau 2 tháng. Cần gần 1-2 năm để có được hình dạng thích hợp và các vết sẹo mờ dần.

Chăm sóc Hậu phẫu thì sao?

Những điểm sau cần được xem xét sau quy trình phẫu thuật:

 • Thực hiện theo các hướng dẫn của bác sĩ và dùng thuốc khi được kê đơn.
 • Tham khảo ý kiến chuyên gia dinh dưỡng để có kế hoạch ăn kiêng. Chế độ ăn uống lành mạnh giúp bạn phục hồi nhanh hơn.
 • Không mặc áo ngực có đệm hoặc có gọng cho đến khi được bác sĩ cho phép.
 • Sử dụng áo lót phẫu thuật trong vài ngày đầu sau phẫu thuật.
 • Tránh cử động vú quá mức không cần thiết.
 • Không nhấc vật nặng và trẻ em - nó có thể khiến vết khâu của bạn bị giãn.
 • Thay băng của bạn bất cứ khi nào nó bị bẩn. Vi trùng có thể gây nhiễm trùng.
 • Không tắm khi băng vẫn còn nguyên. Băng ướt cũng có thể là nguyên nhân gây nhiễm trùng.
 • Kiêng hoạt động tình dục ít nhất 6 tuần.
 • Hãy nghỉ ngơi - cho bản thân thời gian để phục hồi.

Tỷ lệ Thành công là gì?

Phẫu thuật tái tạo vú có tỷ lệ thành công cao, với các biến chứng thường chỉ xảy ra trong trường hợp nhiễm trùng hoặc hình thành cục máu đông. Theo nghiên cứu của Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ Hoa Kỳ, tỷ lệ thành công được phát hiện là 98% trong trường hợp phẫu thuật tái tạo vạt. Trong khi đối với phẫu thuật mở rộng mô có tỷ lệ thành công trong vùng là 94-96%. Nhờ tỷ lệ thành công vượt bậc, tỷ lệ phụ nữ trải qua ca phẫu thuật đang tăng lên từng ngày.

Để có phân tích chuyên sâu về quy trình Giải phẫu Mô, hãy xem video ngắn này.

Thông tin này đã được chuyên gia y tế cung cấp nguồn chính xác và xác minh về độ chính xác, nhưng bạn vẫn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi điều trị tại một trong những cơ sở y tế được liệt kê. Nội dung này được cập nhật lần cuối trên *TimeStamp*.

Cập nhật: 18/03/2024