Already know what you want?
Mymeditravel
BÁO GIÁ MIỄN PHÍ

Chính sách GDPR | Bacsiday

Tìm hiểu về sự cống hiến của Bacsiday trong việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và tôn trọng quyền riêng tư của bạn với Chính sách quyền riêng tư GDPR chi tiết của chúng tôi.

Mymeditravel

Cập nhật lần cuối: ngày 23 tháng 1 năm 2024

1. Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với Bacsiday. Chúng tôi cam kết bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn và tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật GDPR này giải thích cách chúng tôi, MyMediTravel, sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi thu thập về bạn khi bạn sử dụng trang web và dịch vụ của chúng tôi. Để xem Chính sách quyền riêng tư đầy đủ của chúng tôi , hãy nhấp vào liên kết.

2. Chúng tôi là ai

Bacsiday, một phần của Digital Broker Ventures, vận hành thị trường du lịch y tế. Văn phòng đăng ký của chúng tôi đặt tại 531A Upper Cross Street, #04-95 Hong Lim Complex, Singapore 051531. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] .

3. Dữ liệu chúng tôi thu thập về bạn

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý dữ liệu sau về bạn:

 • Thông tin nhận dạng cá nhân (chẳng hạn như tên, chi tiết liên hệ và dữ liệu sử dụng dịch vụ)
 • Dữ liệu tài chính và giao dịch (cho mục đích thanh toán dịch vụ)
 • Thông tin về sức khỏe và y tế (theo yêu cầu đối với dịch vụ du lịch y tế)
 • Dữ liệu kỹ thuật (chẳng hạn như địa chỉ IP, loại trình duyệt, v.v.)

4. Cách chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn

Dữ liệu của bạn được sử dụng cho các mục đích sau:

 • Để cung cấp và cá nhân hóa các dịch vụ của chúng tôi
 • Để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý
 • Đối với nghiên cứu nội bộ và phân tích thống kê
 • Để liên lạc với bạn về các dịch vụ của chúng tôi

5. Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu của bạn

Chúng tôi xử lý dữ liệu của bạn dựa trên:

 • Sự đồng ý của bạn
 • Sự cần thiết phải thực hiện nghĩa vụ hợp đồng của chúng tôi với bạn
 • Mục đích tuân thủ pháp luật
 • Lợi ích hợp pháp trong việc điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi

6. Lưu giữ dữ liệu

Chúng tôi lưu giữ dữ liệu cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu hoặc cho các mục đích thiết yếu khác như tuân thủ nghĩa vụ pháp lý và giải quyết tranh chấp.

7. Quyền của bạn theo GDPR

Theo GDPR, bạn có nhiều quyền khác nhau, bao gồm:

 • Quyền truy cập dữ liệu cá nhân của bạn
 • Quyền được thông báo về việc xử lý dữ liệu của bạn
 • Quyền sửa chữa dữ liệu không chính xác
 • Quyền xóa
 • Quyền hạn chế xử lý dữ liệu
 • Quyền di chuyển dữ liệu
 • Quyền phản đối việc xử lý dữ liệu
 • Các quyền liên quan đến việc ra quyết định và lập hồ sơ tự động

8. Bảo mật dữ liệu

Chúng tôi cam kết đảm bảo dữ liệu của bạn được an toàn. Chúng tôi đã triển khai các biện pháp kỹ thuật và tổ chức phù hợp để ngăn chặn việc truy cập trái phép, thay đổi, tiết lộ hoặc phá hủy dữ liệu của bạn.

9. Liên kết của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác. Chính sách bảo mật này chỉ áp dụng cho trang web của chúng tôi, vì vậy khi bạn liên kết đến các trang web khác, bạn nên đọc chính sách bảo mật của riêng họ.

10. Những thay đổi về Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi

Chúng tôi duy trì chính sách bảo mật của mình dưới sự xem xét thường xuyên và mọi cập nhật sẽ được đăng trên trang này.

11. Cách liên hệ với chúng tôi

Để biết thêm thông tin về chính sách quyền riêng tư của chúng tôi hoặc nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ [email protected] .