Already know what you want?
Mymeditravel
BÁO GIÁ MIỄN PHÍ

Tìm kiếm phòng khám tốt nhất cho Gói nha khoa tại Việt Nam

bacsiday hiện tại liệt kê 44 cơ sở vật chất cung cấp tổng số 122 quy trình và điều trị Gói nha khoa tại tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin hoặc đặt lịch hẹn, nhấn vào phần "Yêu cầu ngay" và chúng tôi sẽ kết nối bạn với phòng khám tốt nhất với mức giá hợp lý tại tại Việt Nam. Và đừng quên rằng, dịch vụ của chúng tôi là hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Phòng khám nha khoa Úc

MyMeditravel Hà Nội, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Phòng khám nha khoa Úc
5.0
Phòng khám nha khoa Úc, được đặt tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" trong tổng số 74 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" tại Phòng khám nha khoa Úc, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Nha Khoa Ucare

MyMeditravel Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Nha Khoa Ucare
5.0
Nha Khoa Ucare, được đặt tại Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" trong tổng số 60 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" tại Nha Khoa Ucare, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Worldwide Dental and Cosmetic Surgery Hospital

MyMeditravel Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Worldwide Dental and Cosmetic Surgery Hospital
5.0
Worldwide Dental and Cosmetic Surgery Hospital, được đặt tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói nha khoa trong tổng số 82 quy trình khả dụng, trên 3 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói nha khoa tại Worldwide Dental and Cosmetic Surgery Hospital, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Có rất nhiều chuyên gia khả dụng tại , với tổng cộng 32 người, và họ có nhiều bằng chứng nhận danh giá, bao gồm: ITI - International Team for ImplantologyICOI - International Congress of Oral ImplantologistsICD - International College of Dentists Fellowship

Nha Khoa Trung Chi

MyMeditravel Đồng Tháp, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Nha Khoa Trung Chi
5.0
Nha Khoa Trung Chi, được đặt tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" trong tổng số 57 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" tại Nha Khoa Trung Chi, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Nha Khoa Thẩm Mỹ Thanh Tú

MyMeditravel Quảng Nam, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Nha Khoa Thẩm Mỹ Thanh Tú
5.0
Nha Khoa Thẩm Mỹ Thanh Tú, được đặt tại Tam Kỳ, Quảng Nam, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" trong tổng số 57 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" tại Nha Khoa Thẩm Mỹ Thanh Tú, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Nụ cười hạnh phúc

MyMeditravel An Giang, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Nụ cười hạnh phúc
5.0
Nụ cười hạnh phúc, được đặt tại Long Xuyên, An Giang, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" trong tổng số 57 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" tại Nụ cười hạnh phúc, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Nha Khoa Miền Tây

MyMeditravel Cần Thơ, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Nha Khoa Miền Tây
4.7
Nha Khoa Miền Tây, được đặt tại Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" trong tổng số 57 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" tại Nha Khoa Miền Tây, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Platinum Dental Group

MyMeditravel Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Platinum Dental Group
4.3
Platinum Dental Group, được đặt tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói nha khoa trong tổng số 74 quy trình khả dụng, trên 4 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói nha khoa tại Platinum Dental Group, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Tất cả quy trình và điều trị được thực hiện bởi một nhóm nhỏ tập hợp những chuyên gia, với 3 tổng cộng tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Nhan Tam Dental Clinic

MyMeditravel Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Nhan Tam Dental Clinic
4.1
Nhan Tam Dental Clinic, được đặt tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói nha khoa trong tổng số 72 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói nha khoa tại Nhan Tam Dental Clinic, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Tất cả quy trình và điều trị được thực hiện bởi chuyên gia đứng đầu tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Nha Khoa Bắc Ninh

MyMeditravel Bắc Ninh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Nha Khoa Bắc Ninh
Nha Khoa Bắc Ninh, được đặt tại BacNinh, Bắc Ninh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" trong tổng số 57 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" tại Nha Khoa Bắc Ninh, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Nha Khoa DDC Hải Phòng

MyMeditravel Hải Phòng, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Nha Khoa DDC Hải Phòng
Nha Khoa DDC Hải Phòng, được đặt tại Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" trong tổng số 57 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" tại Nha Khoa DDC Hải Phòng, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Nội

MyMeditravel Lào Cai, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Nội
Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Nội, được đặt tại LaoCai, Lào Cai, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" trong tổng số 57 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" tại Nha Khoa Thẩm Mỹ Hà Nội, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Nha Khoa Đông Á

MyMeditravel Thái Nguyên, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Nha Khoa Đông Á
Nha Khoa Đông Á, được đặt tại ThaiNguyen, Thái Nguyên, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" trong tổng số 58 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" tại Nha Khoa Đông Á, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Nha Khoa Hưng Dental

MyMeditravel Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Nha Khoa Hưng Dental
Nha Khoa Hưng Dental, được đặt tại Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" trong tổng số 57 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" tại Nha Khoa Hưng Dental, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Nha Khoa Long Xuyên

MyMeditravel An Giang, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Nha Khoa Long Xuyên
Nha Khoa Long Xuyên, được đặt tại Long Xuyên, An Giang, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" trong tổng số 57 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" tại Nha Khoa Long Xuyên, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Nha Khoa Thuc Toan Denal Clinic

MyMeditravel Bắc Ninh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Nha Khoa Thuc Toan Denal Clinic
Nha Khoa Thuc Toan Denal Clinic, được đặt tại BacNinh, Bắc Ninh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" trong tổng số 57 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" tại Nha Khoa Thuc Toan Denal Clinic, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Nha Khoa Gia Đình Bắc Ninh

MyMeditravel Bắc Ninh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Nha Khoa Gia Đình Bắc Ninh
Nha Khoa Gia Đình Bắc Ninh, được đặt tại Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" trong tổng số 57 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" tại Nha Khoa Gia Đình Bắc Ninh, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Nha khoa Thẩm Mỹ Hàn Quốc

MyMeditravel Bắc Ninh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Nha khoa Thẩm Mỹ Hàn Quốc
Nha khoa Thẩm Mỹ Hàn Quốc, được đặt tại Quế Võ, Bắc Ninh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" trong tổng số 57 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" tại Nha khoa Thẩm Mỹ Hàn Quốc, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Nha Khoa Ninh Kiều

MyMeditravel Cần Thơ, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Nha Khoa Ninh Kiều
Nha Khoa Ninh Kiều, được đặt tại Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" trong tổng số 57 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" tại Nha Khoa Ninh Kiều, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Nha Khoa Thanh Tâm Cần Thơ

MyMeditravel Cần Thơ, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Gói nha khoa
Nha Khoa Thanh Tâm Cần Thơ
Nha Khoa Thanh Tâm Cần Thơ, được đặt tại Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" trong tổng số 57 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Trọn gói "Veneers and Hotel" tại Nha Khoa Thanh Tâm Cần Thơ, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào
TẠI SAO LẠI LÀ CHÚNG TÔI?
Tại bacsiday, chúng tôi đang khiến cho việc khám chữa bệnh trở nên dễ dàng.
Bạn có thể tìm kiếm, so sánh, thảo luận, và đặt lịch tất cả các dịch vụ y tế tại một nơi.
Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa với mọi nhà cung cấp y tế trên toàn thế giới, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình tìm kiếm, và tất cả đều MIỄN PHÍ, không có phí tiềm ẩn, và đảm bảo không tăng giá.
Vậy bạn còn chờ đợi gì nữa?
Free Miễn phí
best price Mức giá Tốt nhất
easy selection Sự lựa chọn trải rộng nhất
risk free Không rủi ro

gói nha khoa bao gồm điều trị nha khoa và một phòng khách sạn ở Việt Nam. Nhiều phương pháp điều trị nha khoa có sẵn cho gói này. Hai trong số những phổ biến nhất là vương miện và veneers.

Bao lâu nên tôi Stay trong Việt Nam?
Bạn có thể cần phải ở lại ít nhất 2-7 ngày Việt Nam để cho vết thương lành lại và nên bất kỳ biến chứng phát sinh, bạn có thể thấy ngay nha sĩ của bạn.

Recovery Thời gian dự kiến ​​là gì?
Phục hồi phụ thuộc vào loại điều trị nha khoa bạn đã trải qua. Nói chung, bạn có thể cần phải thực hiện nó dễ dàng cho một hoặc hai ngày trước khi được phép để lấy lại sinh hoạt bình thường của bạn.

Yêu cầu gì Chăm sóc là?
Để duy trì kết quả, luôn luôn thực hành vệ sinh răng miệng tốt và có một lối sống lành mạnh. Bạn cũng có thể muốn xem nha sĩ thường xuyên.

tỷ lệ thành công là gì?
tỷ lệ thành công của hầu hết các thủ thuật nha khoa chúng tôi cung cấp rất cao. Mặc dù những biến chứng rất hiếm, bạn cần phải lưu ý rằng bất kỳ thủ tục mang một số loại rủi ro. Ví dụ, bạn có thể gặp đau nhức kéo dài hoặc nhiễm trùng.

Có Alternatives?
Nếu bạn muốn đăng ký cho mình chỗ ở, bạn có thể chọn tùy chọn điều trị nha khoa thường xuyên của chúng tôi mà không nhà ở bao gồm.

Thông tin này đã được chuyên gia y tế cung cấp nguồn chính xác và xác minh về độ chính xác, nhưng bạn vẫn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi điều trị tại một trong những cơ sở y tế được liệt kê. Nội dung này được cập nhật lần cuối trên 29/01/2023.

Đang vội?

Nhập tùy chọn yêu thích của bạn và nhấp vào Yêu cầu liên hệ với các phòng khám hàng đầu của chúng tôi chỉ trong một lần