MyMediTravel VND ₫
Mymeditravel
Already know what you want?
Mymeditravel
BÁO GIÁ MIỄN PHÍ

Tìm kiếm phòng khám tốt nhất cho Y tế tổng hợp tại Việt Nam

bacsiday hiện tại liệt kê 59 cơ sở vật chất cung cấp tổng số 1122 quy trình và điều trị Y tế tổng hợp tại tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin hoặc đặt lịch hẹn, nhấn vào phần "Yêu cầu ngay" và chúng tôi sẽ kết nối bạn với phòng khám tốt nhất với mức giá hợp lý tại tại Việt Nam. Và đừng quên rằng, dịch vụ của chúng tôi là hoàn toàn MIỄN PHÍ!

Bệnh Viện Đa Khoa Lào Cai

MyMeditravel Lào Cai, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
5.0
Bệnh Viện Đa Khoa Lào Cai, được đặt tại LaoCai, Lào Cai, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Cần sa y tế trong tổng số 81 quy trình khả dụng, trên 3 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Cần sa y tế tại Bệnh Viện Đa Khoa Lào Cai, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ

MyMeditravel Phú Thọ, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
5.0
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, được đặt tại Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Kiểm tra sức khỏe trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Thiện Nhân Hospital

MyMeditravel Đà Nẵng, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
Thiện Nhân Hospital
5.0
Thiện Nhân Hospital, được đặt tại Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Kiểm tra sức khỏe trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Kiểm tra sức khỏe tại Thiện Nhân Hospital, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng

MyMeditravel Đà Nẵng, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng
4.9
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng, được đặt tại Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Kiểm tra sức khỏe trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Bệnh viện 199 - Bộ Công An

MyMeditravel Đà Nẵng, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
Bệnh viện 199 - Bộ Công An
4.7
Bệnh viện 199 - Bộ Công An, được đặt tại Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Kiểm tra sức khỏe trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện 199 - Bộ Công An, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Toàn

MyMeditravel Đà Nẵng, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Toàn
4.7
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Toàn, được đặt tại Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Kiểm tra sức khỏe trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Toàn, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Bệnh Viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ

MyMeditravel Cần Thơ, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
Bệnh Viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
4.6
Bệnh Viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ, được đặt tại Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Kiểm tra sức khỏe trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Kiểm tra sức khỏe tại Bệnh Viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng

MyMeditravel Đà Nẵng, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng
4.6
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng, được đặt tại Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Cần sa y tế trong tổng số 129 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Cần sa y tế tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

BỆNH VIỆN BÌNH DÂN ĐÀ NẴNG

MyMeditravel Đà Nẵng, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
BỆNH VIỆN BÌNH DÂN ĐÀ NẴNG
4.5
BỆNH VIỆN BÌNH DÂN ĐÀ NẴNG, được đặt tại Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Kiểm tra sức khỏe trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Kiểm tra sức khỏe tại BỆNH VIỆN BÌNH DÂN ĐÀ NẴNG, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Bệnh viện Y học Cổ truyền

MyMeditravel Thái Nguyên, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
Bệnh viện Y học Cổ truyền
4.5
Bệnh viện Y học Cổ truyền, được đặt tại ThaiNguyen, Thái Nguyên, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Kiểm tra sức khỏe trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Y học Cổ truyền, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Đại Học Y Dược Hải Phòng

MyMeditravel Hải Phòng, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
Đại Học Y Dược Hải Phòng
4.4
Đại Học Y Dược Hải Phòng, được đặt tại Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Kiểm tra sức khỏe trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Kiểm tra sức khỏe tại Đại Học Y Dược Hải Phòng, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Bệnh viện Đà Nẵng

MyMeditravel Đà Nẵng, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
Bệnh viện Đà Nẵng
4.3
Bệnh viện Đà Nẵng, được đặt tại Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Kiểm tra sức khỏe trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Đà Nẵng, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Bệnh Viện Đa Khoa Quảng Ninh

MyMeditravel Quảng Ninh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
Bệnh Viện Đa Khoa Quảng Ninh
4.2
Bệnh Viện Đa Khoa Quảng Ninh, được đặt tại Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Kiểm tra sức khỏe trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Kiểm tra sức khỏe tại Bệnh Viện Đa Khoa Quảng Ninh, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Bệnh viện Bãi Cháy

MyMeditravel Quảng Ninh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
Bệnh viện Bãi Cháy
4.1
Bệnh viện Bãi Cháy, được đặt tại Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Kiểm tra sức khỏe trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện Bãi Cháy, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

MyMeditravel Hà Nội, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
4.1
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, được đặt tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Cần sa y tế trong tổng số 257 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Cần sa y tế tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Bệnh Viện Trung Ương Thái Nguyên

MyMeditravel Thái Nguyên, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
Bệnh Viện Trung Ương Thái Nguyên
4.0
Bệnh Viện Trung Ương Thái Nguyên, được đặt tại ThaiNguyen, Thái Nguyên, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Kiểm tra sức khỏe trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Kiểm tra sức khỏe tại Bệnh Viện Trung Ương Thái Nguyên, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City

MyMeditravel Hà Nội, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City
3.9
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, được đặt tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Cần sa y tế trong tổng số 129 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Cần sa y tế tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Bệnh viện quốc tế Phương Châu

MyMeditravel Cần Thơ, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
Bệnh viện quốc tế Phương Châu
3.9
Bệnh viện quốc tế Phương Châu, được đặt tại CanTho, Cần Thơ, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Cần sa y tế trong tổng số 141 quy trình khả dụng, trên 4 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Cần sa y tế tại Bệnh viện quốc tế Phương Châu, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đồng Tháp

MyMeditravel Đồng Tháp, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đồng Tháp
3.9
Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đồng Tháp, được đặt tại Cao Lãnh, Đồng Tháp, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Cần sa y tế trong tổng số 205 quy trình khả dụng, trên 4 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Cần sa y tế tại Bệnh Viện Đa Khoa Tâm Trí Đồng Tháp, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

CTCP BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HOÀN MỸ

MyMeditravel Bắc Ninh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Y tế tổng hợp
CTCP BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HOÀN MỸ
3.8
CTCP BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HOÀN MỸ, được đặt tại Từ Sơn, Bắc Ninh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Cần sa y tế trong tổng số 392 quy trình khả dụng, trên 8 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Cần sa y tế tại CTCP BỆNH VIỆN QUỐC TẾ HOÀN MỸ, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào
TẠI SAO LẠI LÀ CHÚNG TÔI?
Tại bacsiday, chúng tôi đang khiến cho việc khám chữa bệnh trở nên dễ dàng.
Bạn có thể tìm kiếm, so sánh, thảo luận, và đặt lịch tất cả các dịch vụ y tế tại một nơi.
Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa với mọi nhà cung cấp y tế trên toàn thế giới, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình tìm kiếm, và tất cả đều MIỄN PHÍ, không có phí tiềm ẩn, và đảm bảo không tăng giá.
Vậy bạn còn chờ đợi gì nữa?
Free Miễn phí
best price Mức giá Tốt nhất
easy selection Sự lựa chọn trải rộng nhất
risk free Không rủi ro

y học nói chung tập trung vào việc chẩn đoán và không phẫu thuật điều trị các bệnh của cơ quan nội tạng. Một bác sĩ chuyên về y học nói chung thường được gọi là một bác sĩ y học nói chung hay một bác sĩ tổng quát (GP). Mặc dù họ chủ yếu là điều trị người lớn, họ cũng có thể thanh thiếu niên điều trị và trẻ em. Họ đối xử với tất cả các điều kiện y tế, trong đó có điều kiện có ảnh hưởng đến hô hấp, tim mạch, thần kinh, tiêu hóa, huyết học, hoặc các hệ thống nội tiết. Một số trong những điều kiện thông thường bác sĩ y học tổng quát nhất có thể điều trị bao gồm nhưng không giới hạn:

hệ thống hô hấp, trong đó có xơ hóa phổi, hen suyễn, viêm phổi, và Khí phế thũng hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD).
hệ thống tim mạch, chẳng hạn như tăng huyết áp và bệnh thiếu máu cục bộ tim (nhồi máu cơ tim, đau thắt ngực).
Hệ thống thần kinh, chẳng hạn như tai nạn mạch máu não (đột quỵ), mất trí nhớ, và bệnh động kinh (co giật).
hệ tiêu hóa, bao gồm viêm dạ dày ruột và bệnh gan (như bệnh gan do rượu).
Huyết học, chẳng hạn như bệnh thiếu máu.
Nội tiết, chẳng hạn như bệnh tuyến yên, bệnh tiểu đường và bệnh tuyến giáp.
Một bác sĩ y học nói chung có thể sắp xếp một loạt các xét nghiệm, chẳng hạn như điện tâm đồ, kiểm tra huyết áp, xét nghiệm nước tiểu (U / A), mức độ đường trong máu, và xét nghiệm máu huyền bí phân. Họ cũng có thể sắp xếp cuộc điều tra trong phòng thí nghiệm, chẳng hạn như xét nghiệm máu hoặc mẫu chất lỏng khác từ các bộ phận khác của cơ thể. Đôi khi, họ cũng có thể sắp xếp một sinh thiết để chẩn đoán, mà sẽ được gửi đến một nghiên cứu bệnh học để phân tích. bác sĩ y học nói chung cũng có thể làm việc với bác sĩ X quang đến việc sử dụng X-quang, MRI, CT scan, hoặc siêu âm, cũng như các chuyên gia y học hạt nhân cho các xét nghiệm nhất định, chẳng hạn như PET scan. Họ cũng có thể giới thiệu bệnh nhân đến đặc sản khác cho các bài kiểm tra đặc biệt, chẳng hạn như một chuyên gia tim mạch cho chụp mạch và ruột và dạ dày cho một nội soi.

thủ tục chung hoặc can thiệp mà bác sĩ y học nói chung thực hiện như sau:

Thực hiện kiểm tra lâm sàng của bệnh nhân để đánh giá, chẩn đoán và theo dõi tình trạng bệnh nhân.
Giải thích các kết quả từ cuộc điều tra, chẳng hạn như xét nghiệm máu, để giúp đạt được một chẩn đoán.
Sử dụng kỹ năng hỗ trợ sự sống và thủ tục khẩn cấp, chẳng hạn như khử rung tim, khi cần thiết.

Thông tin này đã được chuyên gia y tế cung cấp nguồn chính xác và xác minh về độ chính xác, nhưng bạn vẫn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi điều trị tại một trong những cơ sở y tế được liệt kê. Nội dung này được cập nhật lần cuối trên 27/02/2023.

Đang vội?

Nhập tùy chọn yêu thích của bạn và nhấp vào Yêu cầu liên hệ với các phòng khám hàng đầu của chúng tôi chỉ trong một lần