Niềng răng không mắc cài Invisalign tại Việt Nam

So sánh Mức giá, Chi phí và Đánh giá cho Niềng răng không mắc cài Invisalign tại Việt Nam

So sánh Mức giá, Chi phí và Đánh giá cho Niềng răng không mắc cài Invisalign tại Việt Nam

Tìm kiếm phòng khám tốt nhất cho Niềng răng không mắc cài Invisalign tại Việt Nam

Với bacsiday bạn có thể duyệt qua 10 cơ sở vật chất cung cấp quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign tại tại Việt Nam. Mức giá rẻ nhất đang khả dụng là ₫57,553,360 - bạn còn chờ đợi gì nữa?

Niềng răng không mắc cài Invisalign tại Thành phố Hồ Chí Minh

Giá: ₫ 92,828,000

Niềng răng không mắc cài Invisalign tại Đà Nẵng

Giá: ₫ 57,553,360

Worldwide Dental and Cosmetic Surgery Hospital
5.0

Worldwide Dental and Cosmetic Surgery Hospital, được đặt tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign trong tổng số 82 quy trình khả dụng, trên 3 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign tại Worldwide Dental and Cosmetic Surgery Hospital, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫86,330,040. Có rất nhiều chuyên gia khả dụng tại , với tổng cộng 32 người, và họ có nhiều bằng chứng nhận danh giá, bao gồm: ITI - International Team for ImplantologyICOI - International Congress of Oral ImplantologistsICD - International College of Dentists Fellowship

Mức giá yêu cầu Niềng răng không mắc cài Invisalign Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Nha Khoa Ucare
5.0

Nha Khoa Ucare, được đặt tại Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign trong tổng số 60 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Chi phí cho quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign trong khoảng từ ₫92,828,000 đến ₫162,449,000, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫86,330,040. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

₫92,828,000 Niềng răng không mắc cài Invisalign Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Nha Khoa Thẩm Mỹ

Nha Khoa Thẩm Mỹ, được đặt tại Cẩm Lệ, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign trong tổng số 60 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Chi phí cho quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign trong khoảng từ ₫62,000,000 đến ₫90,000,000, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫86,330,040. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

₫62,000,000 Niềng răng không mắc cài Invisalign Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Phòng khám nha khoa Úc
5.0

Phòng khám nha khoa Úc, được đặt tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign trong tổng số 74 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign tại Phòng khám nha khoa Úc, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫86,330,040. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Niềng răng không mắc cài Invisalign Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
I-Dent Dental Implant Center
4.8

I-Dent Dental Implant Center, được đặt tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign trong tổng số 71 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign tại I-Dent Dental Implant Center, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫86,330,040. Tất cả quy trình và điều trị được thực hiện bởi một nhóm nhỏ tập hợp những chuyên gia, với 2 tổng cộng tại , và họ có nhiều bằng chứng nhận danh giá, bao gồm: ITI - International Team for ImplantologyICOI - International Congress of Oral ImplantologistsONCD - Ordre National des Chirurgiens Dentistes

Mức giá yêu cầu Niềng răng không mắc cài Invisalign Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Platinum Dental Group
4.3

Platinum Dental Group, được đặt tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign trong tổng số 74 quy trình khả dụng, trên 4 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign tại Platinum Dental Group, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫86,330,040. Tất cả quy trình và điều trị được thực hiện bởi một nhóm nhỏ tập hợp những chuyên gia, với 3 tổng cộng tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Niềng răng không mắc cài Invisalign Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Nhan Tam Dental Clinic
4.1

Nhan Tam Dental Clinic, được đặt tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign trong tổng số 72 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign tại Nhan Tam Dental Clinic, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫86,330,040. Tất cả quy trình và điều trị được thực hiện bởi chuyên gia đứng đầu tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Niềng răng không mắc cài Invisalign Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
3.4

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc, được đặt tại Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign trong tổng số 122 quy trình khả dụng, trên 3 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫86,330,040. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Niềng răng không mắc cài Invisalign Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Nha Khoa Elise
5.0

Nha Khoa Elise, được đặt tại LaoCai, Lào Cai, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign trong tổng số 71 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign tại Nha Khoa Elise, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫86,330,040. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Niềng răng không mắc cài Invisalign Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá
Bệnh viện Quốc tế City
3.1

Bệnh viện Quốc tế City, được đặt tại Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign trong tổng số 164 quy trình khả dụng, trên 4 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign tại Bệnh viện Quốc tế City, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫86,330,040. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Niềng răng không mắc cài Invisalign Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá

  TẠI SAO LẠI LÀ CHÚNG TÔI?

  Tại bacsiday, chúng tôi đang khiến cho việc khám chữa bệnh trở nên dễ dàng. Bạn có thể tìm kiếm, so sánh, thảo luận, và đặt lịch tất cả các dịch vụ y tế tại một nơi. Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa với mọi nhà cung cấp y tế trên toàn thế giới, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình tìm kiếm, và tất cả đều MIỄN PHÍ, không có phí tiềm ẩn, và đảm bảo không tăng giá. Vậy bạn còn chờ đợi gì nữa?

  Free
  Miễn phí
  best price
  Mức giá Tốt nhất
  easy selection
  Sự lựa chọn trải rộng nhất
  risk free
  Không rủi ro

  Những điều bạn cần biết về Niềng răng không mắc cài Invisalign tại Việt Nam

  Clear Aligners

  Còn được gọi là Điều trị Clear-Aligner. Đây là giải pháp thay thế cho niềng răng thông thường được sử dụng để điều chỉnh và làm thẳng răng, đồng thời cải thiện nụ cười của bệnh nhân. Thông qua việc sử dụng các bộ chỉnh răng bằng nhựa mịn tùy chỉnh được chế tạo gần như vô hình và có thể tháo lắp được, nha sĩ có thể đặt khay nhựa trong suốt lên răng cho phép dịch chuyển dần dần.

  Bằng cách thay đổi các răng sau mỗi 2-3 tuần, răng của bệnh nhân sẽ dần dần di chuyển vào đúng vị trí. Khay nhựa dễ dàng có thể tháo ra trong suốt quá trình điều trị, cho phép bệnh nhân chải răng và làm sạch răng và ăn uống như bình thường. So với mắc cài truyền thống, quy trình này không có mắc cài kim loại và chúng gần như không thể nhìn thấy bằng mắt.

  Quy trình liên quan đến những gì?

  Invisalign đã trở thành một giải pháp thay thế rất phổ biến cho khung kim loại. Không giống như mắc cài kim loại được gắn chặt vào răng của bạn trong một thời gian dài, Invisalign là một loạt các dụng cụ định hình bằng nhựa trong có thể tháo rời giúp hướng răng của bạn vào đúng vị trí và thẳng hàng của nó. Những ưu điểm khác của việc sử dụng Invisalign là:

  - Thoải mái - vì nó được làm bằng nhựa dẻo và mỏng, nó sẽ không gây kích ứng các mô mềm trong miệng của bạn như mắc cài kim loại và dây kim loại.
  - Vệ sinh răng miệng tốt hơn và lựa chọn chế độ ăn uống tốt hơn - Ở bất kỳ giai đoạn nào của quá trình điều trị, bạn có thể loại bỏ máng nhựa để cho phép bản thân ăn uống và đánh răng ít nhất hai lần mỗi ngày.
  - Vẻ ngoài kín đáo - Invisalign là một vật liệu nhựa vô hình sẽ không gây sự chú ý khi bạn sử dụng nó.
  - Tránh việc mài răng - nó cũng có thể bảo vệ răng của bạn khỏi thói quen nghiến răng quá mức.
  Một điều quan trọng cần biết là, mặc dù Invisalign là một trong những lựa chọn thay thế cho phương pháp niềng răng truyền thống, nhưng nó không dành cho tất cả mọi người. Một hàm răng trong suốt thường được sử dụng cho những bệnh nhân có răng mọc vừa phải hoặc có vấn đề về khoảng cách nhỏ trên răng. Hơn nữa, vì nó được chế tạo tùy chỉnh để vừa vặn nên nó được sử dụng tốt nhất cho người lớn hoặc thanh thiếu niên. Những bệnh nhân có vấn đề về khoảng cách nghiêm trọng hơn và răng mọc chen chúc, bao gồm cả những bệnh nhân có khớp cắn quá nặng, khớp cắn dưới hoặc khớp cắn chéo sẽ cần được điều trị phức tạp hơn.

  Bacsiday hiện liệt kê 10 cơ sở tại Việt Nam cung cấp các quy trình Niềng răng không mắc cài Invisalign - xem ở trên để cập nhật danh sách đầy đủ, cùng với mức giá ước tính. Giá của Veneers thường được tiêu chuẩn hóa, dựa trên loại, nhãn hiệu và số lượng mà bệnh nhân muốn, nhưng bác sĩ chuyên khoa sẽ đánh giá trước và xác nhận mức giá trước khi đi du lịch - có thể yêu cầu ảnh chụp và chụp x-quang. Để có báo giá được cá nhân hóa Nhấn vào đây để gửi thông tin chi tiết của bạn

  Thời gian Hồi phục là gì?

  Số lượng khay niềng bạn sẽ sử dụng phụ thuộc vào mức độ phức tạp của kế hoạch điều trị của bạn. Trong giai đoạn chỉnh răng đầu tiên, bạn có thể sẽ thấy khó chịu trong vài ngày đầu khi răng vẫn đang điều chỉnh. Bạn có thể trở lại thói quen hàng ngày ngay sau buổi đầu tiên làm quy trình điều trị vì quy trình này không cần thời gian nghỉ dưỡng.

  Chăm sóc Hậu phẫu thì sao?

  Thời gian điều trị của bạn cũng sẽ dựa trên mức độ răng của bạn cần được nắn chỉnh đúng cách. Thông thường, bệnh nhân bắt buộc phải sử dụng Invisalign từ 10-24 tháng.

  Bạn nên tránh đồ uống nóng khi đeo Invisalign vì nó được làm từ nhựa trong, nó có thể bị biến dạng bởi chất lỏng nóng, bất kỳ đồ uống có hương vị nào, bất kỳ đồ uống nào có chứa đường và/hoặc có tính axit có thể tạo thành các lỗ và/hoặc làm ố Invisalign.

  Tốt nhất là bạn nên loại bỏ khay niềng mỗi khi bạn ăn, các mảng bám và các mảnh thức ăn có thể bị mắc kẹt trong khay niềng của bạn. Điều này sẽ dẫn đến việc hình thành các lỗ sâu răng và hơi thở có mùi, vì vậy điều quan trọng là bạn phải đánh răng sau mỗi bữa ăn.

  Tỷ lệ Thành công là gì?

  Điều rất quan trọng cần biết là việc đạt được nụ cười hoàn hảo sẽ phụ thuộc vào quyết tâm của bạn. Vì Invisalign có thể được loại bỏ bất cứ lúc nào, nên sự thành công trong điều trị của bạn sẽ phụ thuộc rất nhiều vào tần suất bạn sẽ sử dụng các chất định hình rõ ràng.

  Thông tin này đã được chuyên gia y tế cung cấp nguồn chính xác và xác minh về độ chính xác, nhưng bạn vẫn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi điều trị tại một trong những cơ sở y tế được liệt kê. Nội dung này được cập nhật lần cuối trên 20/01/2023.

  Đang vội?

  Nhập tùy chọn yêu thích của bạn và nhấp vào Yêu cầu liên hệ với các phòng khám hàng đầu của chúng tôi chỉ trong một lần

  Vui lòng nhập một quy trình hợp lệ

  Hỏi Ngay