MyMediTravel VND ₫
Already know what you want?
Mymeditravel
BÁO GIÁ MIỄN PHÍ
Worldwide Dental and Cosmetic Surgery Hospital
MyMeditravel Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Kỹ thuật trồng răng All-on-2
Worldwide Dental and Cosmetic Surgery Hospital
Worldwide Dental and Cosmetic Surgery Hospital
Worldwide Dental and Cosmetic Surgery Hospital
Worldwide Dental and Cosmetic Surgery Hospital
Worldwide Dental and Cosmetic Surgery Hospital
5.0
MyMediTravel Tổng số đánh giá: 1
Ngôn ngữ nói
Tiếng Anh Tiếng Việt Nam
Đặc trưng
Đón tại sân bay Đón tại sân bay Hợp pháp hóa tài liệu Hợp pháp hóa tài liệu Đặt vé máy bay Đặt vé máy bay Wifi miễn phí Wifi miễn phí
Chứng nhận
View Detail Đọc Thêm
Phòng khám nha khoa Úc
MyMeditravel Hà Nội, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Kỹ thuật trồng răng All-on-2
Phòng khám nha khoa Úc
Phòng khám nha khoa Úc
Phòng khám nha khoa Úc
Phòng khám nha khoa Úc
Phòng khám nha khoa Úc
5.0
MyMediTravel Tổng số đánh giá: 6
See clinic reviews and procedures
View Detail Đọc Thêm
I-Dent Dental Implant Center
MyMeditravel Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Kỹ thuật trồng răng All-on-2
I-Dent Dental Implant Center
I-Dent Dental Implant Center
I-Dent Dental Implant Center
I-Dent Dental Implant Center
I-Dent Dental Implant Center
4.8
MyMediTravel Tổng số đánh giá: 5
Ngôn ngữ nói
Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Việt Nam
Đặc trưng
Dịch vụ dịch thuật Dịch vụ dịch thuật
Chứng nhận
View Detail Đọc Thêm
Platinum Dental Group
MyMeditravel Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Kỹ thuật trồng răng All-on-2
Platinum Dental Group
Platinum Dental Group
Platinum Dental Group
Platinum Dental Group
Platinum Dental Group
4.3
MyMediTravel Tổng số đánh giá: 11
Ngôn ngữ nói
Tiếng Anh Tiếng Pháp Tiếng Việt Nam
View Detail Đọc Thêm
Nhan Tam Dental Clinic
MyMeditravel Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Kỹ thuật trồng răng All-on-2
Nhan Tam Dental Clinic
Nhan Tam Dental Clinic
4.1
MyMediTravel Tổng số đánh giá: 62
Ngôn ngữ nói
Tiếng Anh
View Detail Đọc Thêm
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
MyMeditravel Hà Nội, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Kỹ thuật trồng răng All-on-2
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
3.4
MyMediTravel Tổng số đánh giá: 199
Ngôn ngữ nói
Tiếng Anh Tiếng Việt Nam
Đặc trưng
Cà phê Cà phê Wifi miễn phí Wifi miễn phí Phòng phù hợp cho người dùng xe lăn Phòng phù hợp cho người dùng xe lăn Có chỗ đậu xe Có chỗ đậu xe
View Detail Đọc Thêm
Nha Khoa Elise
MyMeditravel Lào Cai, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Kỹ thuật trồng răng All-on-2
Nha Khoa Elise
5.0
MyMediTravel Tổng số đánh giá: 2
See clinic reviews and procedures
View Detail Đọc Thêm
Bệnh viện Quốc tế City
MyMeditravel Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mức giá yêu cầu
Kỹ thuật trồng răng All-on-2
Bệnh viện Quốc tế City
Bệnh viện Quốc tế City
Bệnh viện Quốc tế City
Bệnh viện Quốc tế City
Bệnh viện Quốc tế City
3.1
MyMediTravel Tổng số đánh giá: 8
Ngôn ngữ nói
Tiếng Anh Tiếng Việt Nam
Đặc trưng
Cà phê Cà phê Wifi miễn phí Wifi miễn phí Báo chí quốc tế Báo chí quốc tế Có chỗ đậu xe Có chỗ đậu xe
View Detail Đọc Thêm
Tìm kiếm phòng khám tốt nhất cho Kỹ thuật trồng răng All-on-2 tại Việt Nam
hiện tại bacsiday chưa có thông tin về mức giá khả dụng cho quy trình Kỹ thuật trồng răng All-on-2 tại tại Việt Nam. Tuy nhiên, với việc gửi yêu cầu, bạn sẽ được hồi âm với nhiều thông tin chi tiết về giá cả.
Tổng quan
Giá bắt đầu từ
Không có thông tin giá cả khả dụng tại Việt Nam
Số phòng khám có tại Việt Nam:
8
Thời gian phục hồi thay đổi
2-4 ngày của thời gian phục hồi
Ca phẫu thuật
No
Sự chi trả
Thanh toán tại phòng khám
Thủ tục tương tự
Kỹ thuật trồng răng All-on-4, Kỹ thuật trồng răng All-on-6, Kỹ thuật trồng răng All-on-8, Niềng răng, Cầu răng, Kiểm tra răng, Chụp răng (Mão răng), Trồng răng Implant nha khoa, X-quang nha khoa, Ứng dụng Florua, Ống tủy, Dán sứ Veneers
Tại sao nên đặt chỗ với bacsiday?
Mymeditravel
Save Time
We 'll contact all your preferred clinics for you, saving you hours
Mymeditravel
Best Price
Our extensive network of doctors and clinics has you covered
Mymeditravel
Free
Our service is completely free
Mymeditravel
Risk Free
No deposits, no worries
Mymeditravel
Service
Comprehensive aftercare, including follow-up consultations and support
Mymeditravel
Privacy
Your personal infomation is safe with us
Làm thế nào nó hoạt động
MyMediTravel
Browse
Search for a clinic, hospital or doctor
MyMediTravel
Enquire
Submit your enquiry along with photos/medical records etc
MyMediTravel
Wait
Allow a few days for your personalised quotes
MyMediTravel
Decide
Pick your preferred option or don't chose any, there's no obligation
MyMediTravel
Go
If you're happy, get your flights booked and go!
MyMediTravel
Aftercare
We'll check in with you to make sure you're doing great after your treatment
Các phòng khám đối tác của chúng tôi ở Việt Nam được các hiệp hội sau công nhận
JCI Accredited
ISO 9001:2008
ISO Certification - International Organization for Standardization
TÜV Rheinland - Technischer Überwachungsverein Rheinland
ESQH - European Society for Quality in Healthcare
ISQua - The International Society for Quality in Health Care
CHKS Healthcare Accreditation
The Leading Dental Centers of The World
Nobel Biocare Fellowship Program
Zimmer Biomet Dental Education Program
EVF - European Venous Forum
EFQM - European Foundation for Quality Management
IDA - International Dental Academy
ICA - International Chiropractors Association
MCA - McTimoney Chiropractic Association
UCA - United Chiropractic Association
ICS - International College of Surgeons
IACD - International Academy of Cosmetic Dermatology
ISDS - International Society for Dermatologic Surgery
EBOPRAS - European Board of Plastic Reconstructive and Aesthetic Surgery
IAAFA - International Academy of Advanced Facial Aesthetics
WALT - World Association for Laser Therapy
ISHRS - International Society of Hair Restoration Surgery
AAHRS - Asian Association of Hair Restoration Surgeons
ESCAD - European Society for Cosmetic and Aesthetic Dermatology
William Glasser Institute - Reality Therapy Certified
EAC - European Association for Counselling
IFSO - International Federation for the Surgery of Obesity and Metabolic Disorde
TÜV SÜD - Technischer Überwachungsverein SÜD
TÜV NORD - Technischer Überwachungsverein NORD
BIOMET 3i Education Program
EURAPS - European Association of Plastic Surgeons
Center of Excellence in Bariatric Surgery
IAOMS - International Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
Treatment Abroad Code of Practice
IFFPSS - International Federation of Facial Plastic Surgery Societies
FIGO - International Federation of Gynecology and Obstetrics
IFED - International Federation of Esthetic Dentistry
EOS - European Orthodontic Society
AOCMF
IBMS - International Board of Medicine and Surgery
EAFPS - European Academy of Facial Plastic Surgery
ESCD - European Society of Cosmetic Dentistry
ESCRS - European Society of Cataract and Refractive Surgeons
NASS - North American Spine Society
ESHRE - European Society of Human Reproduction and Embryology
MPS - Medical Protection Society
European Journal of Ophthalmology
ISRS - International Society of Refractive Surgery
JCRS - Journal of Cataract and Refractive Surgery
Cornea Society
JPGM - Journal of Postgraduate Medicine
ESPRAS - European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery
OSAPS - Oriental Society of Aesthetic Plastic Surgery
RS - The Rhinoplasty Society
FRANZCOG - Fellow of Royal Australian and New Zealand College of Obstetricians a
IFOMPT - International Federation of Orthopaedic Manipulative Physical Therapist
WFO - World Federation of Orthodontists
ITI - International Team for Implantology
ICOI - International Congress of Oral Implantologists
Dentsply Friadent Implant Programme
IMTEC Sendax Mini Dental Implants Systems
IAO - International Association for Orthodontics
AAO - Asian Academy of Osseointegration
WAAAM - World Anti-Aging Academy of Medicine
WOSIAM - World Society Interdisciplinary Anti-Aging Medicine
ESE - European Society of Endodontology
ECAMS - European College of Aesthetic Medicine and Surgery
IABCLL - International Academy of Body Contouring and Laser Lipolysis
IAFGG - International Association of Facial Growth Guidance
IBCS - International Board of Cosmetic Surgery
IMDHA - International Medical and Dental Hypnotherapy Association
EAO - European Association for Osseointegration
ISD - International Society of Dermatology
IFAD - International Federation of Aesthetic Dentistry
IBHRS - International Board of Hair Restoration Specialists
IAHRS - International Alliance of Hair Restoration Surgeons
EDA - European Dental Association
IASP - International Association for the Study of Pain
ADI - Academy of Dentistry International
EAPD - European Academy of Paediatric Dentistry
EACMD - European Academy of Craniomandibular Disorders
ESHRS - European Society of Hair Restoration Surgery
ICD - International College of Dentists Fellowship
UIME - International Union of Aesthetic Medicine
APACS - Asian Pacific Academy of Cosmetic Surgery
McKenzie Institute International
ITEC - International Therapy Examination Council
ICA - International Cranial Association
I-ACT - International Association for Colon Hydrotherapy
CIBTAC - Confederation of International Beauty Therapy and Cosmetology
IFPA - International Federation of Professional Aromatherapists
ISBI - International Society for Burn Injuries
The Pankey Institute
PEFOTS - Pan European Federation of TCM Societies
URHP - Unified Register of Herbal Practitioners
AACD - Asian Academy of Craniomandibular Disorders
IMSA - The International Medical Spa Association
ACHSI - The Australian Council on Healthcare Standards International
CIDESCO - Comité International d'Esthétique et de Cosmétologie
ART - Active Release Techniques
ICPA - International Chiropractic Pediatric Association
CDA - Caribbean Dermatology Association
APAO - Asia Pacific Academy of Ophthalmology
FICCDE - International College of Continuing Dental Education Fellowship
GMC - General Medical Council
ISA - International Sleep Academy
ISCG - International Society of Cosmetogynecology
EPA - European Prosthodontic Association
ABSI - Advanced Body Sculpting Institute
EACMFS - European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery
FILACP - Federación Ibero Latinoamericana de Cirugía Plástica
REDLARA - Rede Latino-americana de Reprodução Assistida
ALMER - Asociación Latinoamericana de Medicina Reproductiva
ICP - International College of Prosthodontists
EFP - European Federation of Periodontology
IADR - International Association for Dental Research
IODPT - International Organization for Dental Phobia Treatment
Academy of Operative Dentistry
The Dawson Academy
AAP - Asian Academy of Prosthodontics
AsianAOMS - Asian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
ISCD - International Society of Computerized Dentistry - Certified CEREC Trainer
SAAD - Society for the Advancement of Anaesthesia in Dentistry
PFA - Pierre Fauchard Academy
ISCD - International Society of Computerized Dentistry
YDW - Young Dentists Worldwide
APAD - Asia Pacific Academy of Dentistry
ACDNA - Academy Of Computerized Dentistry Of North America
WSLO - World Society of Lingual Orthodontics
ISO 9001 : 2015

Đang vội?

Nhập tùy chọn yêu thích của bạn và nhấp vào Yêu cầu liên hệ với các phòng khám hàng đầu của chúng tôi chỉ trong một lần

Vui lòng nhập một quy trình hợp lệ
Mọi điều bạn cần biết về Kỹ thuật trồng răng All-on-2 ở Việt Nam

Quy trình liên quan đến những gì?

Quy trình được thực hiện dưới sự gây mê toàn thân. Nha sĩ của bạn sẽ bắt đầu bằng cách đánh giá và quét miệng của bạn để đánh giá cấu trúc giải phẫu. Sau đó, nha sĩ sẽ lấy dấu để tạo bộ răng hoặc cầu răng mới cho bạn. Khi cầu răng đã sẵn sàng, nha sĩ của bạn sẽ đặt hai mảnh cấy để hỗ trợ cầu răng vĩnh viễn.

Thời gian Hồi phục là gì?

Trừ khi công việc của bạn đòi hỏi nhiều về thể chất, bạn có thể trở lại làm việc trong vòng 2-4 ngày. Tuy nhiên, tổng thời gian hồi phục cho đến khi bạn có thể trở lại thói quen bình thường có thể khoảng 6-8 tuần.

Chăm sóc Hậu phẫu thì sao?

Điều quan trọng là bạn phải nghỉ ngơi nhiều nhất có thể trong vài ngày đầu sau khi thực hiện liệu trình để cơ thể lành lại. Đảm bảo tránh các hoạt động gắng sức, kể cả các bài tập cường độ cao. Bạn cũng cần duy trì bộ răng mới bằng cách đánh răng hai lần một ngày, dùng chỉ nha khoa hàng ngày và sử dụng nước súc miệng kháng khuẩn. Đảm bảo ăn uống lành mạnh và tránh thực phẩm có hại cho răng miệng như đồ uống có ga, rượu, bánh kẹo.

Tỷ lệ Thành công là gì?

Tỷ lệ thành công của ca trồng răng All-On-2 là hơn 90%. Nó có hiệu quả, an toàn và vĩnh viễn. Tuy nhiên, có một số tác dụng phụ và rủi ro liên quan đến thủ thuật, bao gồm chảy máu dai dẳng, sưng tấy, đổi màu, khô môi, đau họng, cứng cơ, cấy ghép không tích hợp với xương và cảm giác buốt trong miệng.

Thông tin này đã được chuyên gia y tế cung cấp nguồn chính xác và xác minh về độ chính xác, nhưng bạn vẫn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi điều trị tại một trong những cơ sở y tế được liệt kê. Nội dung này được cập nhật lần cuối trên *TimeStamp*.

Cập nhật: 27/06/2023