Chụp răng (Mão răng) tại Việt Nam

Tìm kiếm phòng khám tốt nhất cho Chụp răng (Mão răng) tại Việt Nam

hiện tại bacsiday chưa có thông tin về mức giá khả dụng cho quy trình Chụp răng (Mão răng) tại tại Việt Nam. Tuy nhiên, với việc gửi yêu cầu, bạn sẽ được hồi âm với nhiều thông tin chi tiết về giá cả.

Worldwide Dental and Cosmetic Surgery Hospital
5.0

Worldwide Dental and Cosmetic Surgery Hospital, được đặt tại Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Chụp răng (Mão răng) trong tổng số 82 quy trình khả dụng, trên 3 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Chụp răng (Mão răng) tại Worldwide Dental and Cosmetic Surgery Hospital, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫1,740,525. Có rất nhiều chuyên gia khả dụng tại , với tổng cộng 32 người, và họ có nhiều bằng chứng nhận danh giá, bao gồm: ITI - International Team for ImplantologyICOI - International Congress of Oral ImplantologistsICD - International College of Dentists Fellowship

Mức giá yêu cầu Chụp răng (Mão răng) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Phòng khám nha khoa Úc
5.0

Phòng khám nha khoa Úc, được đặt tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Chụp răng (Mão răng) trong tổng số 74 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Chụp răng (Mão răng) tại Phòng khám nha khoa Úc, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫1,740,525. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Chụp răng (Mão răng) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
I-Dent Dental Implant Center
4.8

I-Dent Dental Implant Center, được đặt tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Chụp răng (Mão răng) trong tổng số 71 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Chụp răng (Mão răng) tại I-Dent Dental Implant Center, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫1,740,525. Tất cả quy trình và điều trị được thực hiện bởi một nhóm nhỏ tập hợp những chuyên gia, với 2 tổng cộng tại , và họ có nhiều bằng chứng nhận danh giá, bao gồm: ITI - International Team for ImplantologyICOI - International Congress of Oral ImplantologistsONCD - Ordre National des Chirurgiens Dentistes

Mức giá yêu cầu Chụp răng (Mão răng) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Platinum Dental Group
4.3

Platinum Dental Group, được đặt tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Chụp răng (Mão răng) trong tổng số 74 quy trình khả dụng, trên 4 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Chụp răng (Mão răng) tại Platinum Dental Group, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫1,740,525. Tất cả quy trình và điều trị được thực hiện bởi một nhóm nhỏ tập hợp những chuyên gia, với 3 tổng cộng tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Chụp răng (Mão răng) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Nhan Tam Dental Clinic
4.1

Nhan Tam Dental Clinic, được đặt tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Chụp răng (Mão răng) trong tổng số 72 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Chụp răng (Mão răng) tại Nhan Tam Dental Clinic, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫1,740,525. Tất cả quy trình và điều trị được thực hiện bởi chuyên gia đứng đầu tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Chụp răng (Mão răng) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc
3.4

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc, được đặt tại Tây Hồ, Hà Nội, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Chụp răng (Mão răng) trong tổng số 122 quy trình khả dụng, trên 3 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Chụp răng (Mão răng) tại Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫1,740,525. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Chụp răng (Mão răng) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Nha Khoa Elise
5.0

Nha Khoa Elise, được đặt tại LaoCai, Lào Cai, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Chụp răng (Mão răng) trong tổng số 71 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Chụp răng (Mão răng) tại Nha Khoa Elise, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫1,740,525. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Chụp răng (Mão răng) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá
Bệnh viện Quốc tế City
3.1

Bệnh viện Quốc tế City, được đặt tại Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Chụp răng (Mão răng) trong tổng số 164 quy trình khả dụng, trên 4 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Chụp răng (Mão răng) tại Bệnh viện Quốc tế City, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫1,740,525. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Chụp răng (Mão răng) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá
European Dental Clinic Vietnam

European Dental Clinic Vietnam, được đặt tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Chụp răng (Mão răng) trong tổng số 43 quy trình khả dụng, trên 2 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Chụp răng (Mão răng) tại European Dental Clinic Vietnam, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫1,740,525. Tất cả quy trình và điều trị được thực hiện bởi một nhóm nhỏ tập hợp những chuyên gia, với 2 tổng cộng tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Chụp răng (Mão răng) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá
Medical Tourism Vietnam

Medical Tourism Vietnam, được đặt tại Hội An, Quảng Nam, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Chụp răng (Mão răng) trong tổng số 54 quy trình khả dụng, trên 7 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Chụp răng (Mão răng) tại Medical Tourism Vietnam, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu, trong khi mức giá trung bình toàn quốc vào khoảng ₫1,740,525. Tất cả quy trình và điều trị được thực hiện bởi một nhóm nhỏ tập hợp những chuyên gia, với 3 tổng cộng tại , và họ có nhiều bằng chứng nhận danh giá, bao gồm: AAAM - American Academy of Aesthetic MedicineRCSEd - The Royal College of Surgeons of EdinburghRCSEd - The Royal College of Surgeons of Edinburgh

Mức giá yêu cầu Chụp răng (Mão răng) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá

  TẠI SAO LẠI LÀ CHÚNG TÔI?

  Tại bacsiday, chúng tôi đang khiến cho việc khám chữa bệnh trở nên dễ dàng. Bạn có thể tìm kiếm, so sánh, thảo luận, và đặt lịch tất cả các dịch vụ y tế tại một nơi. Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa với mọi nhà cung cấp y tế trên toàn thế giới, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình tìm kiếm, và tất cả đều MIỄN PHÍ, không có phí tiềm ẩn, và đảm bảo không tăng giá. Vậy bạn còn chờ đợi gì nữa?

  Free
  Miễn phí
  best price
  Mức giá Tốt nhất
  easy selection
  Sự lựa chọn trải rộng nhất
  risk free
  Không rủi ro

  Những điều bạn cần biết về Chụp răng (Mão răng) tại Việt Nam

  Dental Crown Procedure

  Mão răng là một “chiếc mũ” được đặt trên một chiếc răng bị tổn thương để khôi phục hình dạng, sức mạnh, kích thước hoặc cải thiện hình dạng của nó. Thủ thuật này thường được yêu cầu khi sức khỏe của răng bạn bị đe dọa do sâu răng lớn, đổi màu, gãy hoặc để giữ một cầu răng tại chỗ. Mão có thể được làm từ các vật liệu khác nhau, chẳng hạn như sứ, gốm, kim loại, zirconia, nhựa composite.

  Quy trình liên quan đến những gì?

  Bạn có thể cần nhiều lần hẹn để làm mão răng. Trong quá trình thực hiện, bạn sẽ được gây tê cục bộ. Nha sĩ sẽ tạo hình lại chiếc răng nhận mão để tạo khoảng trống cho mão răng, nhưng nếu răng của bạn bị sâu hoặc hư hỏng nặng, nha sĩ sẽ sử dụng vật liệu trám để răng có thể nâng đỡ mão răng. Sau khi răng của bạn được tạo hình lại, một miếng dán hoặc bột trét sẽ được sử dụng để tạo dấu răng để nhận mão. Đôi khi, nha sĩ của bạn có thể sử dụng máy quét kỹ thuật số thay vì dán để thực hiện việc này. Sau đó, nha sĩ của bạn sẽ gửi mão đến phòng thí nghiệm để chế tạo mão, có thể mất vài ngày hoặc vài tuần. Khi mão đã sẵn sàng, nha sĩ sẽ gắn mão vào răng của bạn. Với quy trình thực hiện trong ngày, mão răng được thực hiện tại phòng mạch và bạn chỉ cần đợi khoảng 1-2 giờ cho đến khi mão được tạo ra.

  Bacsiday hiện liệt kê 10 cơ sở tại Việt Nam cung cấp các quy trình Chụp răng (Mão răng) - xem ở trên để cập nhật danh sách đầy đủ, cùng với mức giá ước tính. Giá của Veneers thường được tiêu chuẩn hóa, dựa trên loại, nhãn hiệu và số lượng mà bệnh nhân muốn, nhưng bác sĩ chuyên khoa sẽ đánh giá trước và xác nhận mức giá trước khi đi du lịch - có thể yêu cầu ảnh chụp và chụp x-quang. Để có báo giá được cá nhân hóa Nhấn vào đây để gửi thông tin chi tiết của bạn

  Thời gian Hồi phục là gì?

  Bạn chỉ cần ít hoặc không cần thời gian nghỉ dưỡng sau khi làm thủ thuật mão răng. Răng có thể bị ê buốt sau khi làm thủ thuật. Bạn có thể cảm thấy nhạy cảm với nhiệt và lạnh, nhưng nó sẽ giảm dần trong vài ngày. Nếu bạn cảm thấy đau khi cắn, hãy gọi nha sĩ để sửa mão răng.

  Chăm sóc Hậu phẫu thì sao?

  Chiếc răng được mão không cần chăm sóc gì đặc biệt nhưng bạn cần chăm sóc răng miệng tổng thể thật tốt. Chải răng cẩn thận hai lần một ngày, dùng chỉ nha khoa hàng ngày, sử dụng nước súc miệng kháng khuẩn, tránh nhai thức ăn cứng (đặc biệt nếu bạn có mão răng sứ), và tránh mài hoặc nghiến răng.

  Tỷ lệ Thành công là gì?

  Quy trình mão răng hầu như luôn thành công và có thể kéo dài từ 5-15 năm. Các tác dụng phụ và rủi ro bao gồm nhạy cảm răng, sứt mẻ, mão lỏng lẻo, phản ứng dị ứng và bệnh nướu răng.

  Thông tin này đã được chuyên gia y tế cung cấp nguồn chính xác và xác minh về độ chính xác, nhưng bạn vẫn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi điều trị tại một trong những cơ sở y tế được liệt kê. Nội dung này được cập nhật lần cuối trên 12/01/2023.

  Đang vội?

  Nhập tùy chọn yêu thích của bạn và nhấp vào Yêu cầu liên hệ với các phòng khám hàng đầu của chúng tôi chỉ trong một lần

  Vui lòng nhập một quy trình hợp lệ

  Hỏi Ngay