Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) tại Việt Nam

Tìm kiếm phòng khám tốt nhất cho Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) tại Việt Nam

hiện tại bacsiday chưa có thông tin về mức giá khả dụng cho quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) tại tại Việt Nam. Tuy nhiên, với việc gửi yêu cầu, bạn sẽ được hồi âm với nhiều thông tin chi tiết về giá cả.

European Eye Center
4.9

European Eye Center, được đặt tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) trong tổng số 61 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) tại European Eye Center, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Tất cả quy trình và điều trị được thực hiện bởi chuyên gia đứng đầu tại , và họ có nhiều bằng chứng nhận danh giá, bao gồm: European Journal of OphthalmologyAAO - American Academy of Ophthalmology

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh viện mắt Việt Nhật
4.3

Bệnh viện mắt Việt Nhật, được đặt tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) trong tổng số 61 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) tại Bệnh viện mắt Việt Nhật, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh Viện Mắt Sài Gòn – Cần Thơ
4.1

Bệnh Viện Mắt Sài Gòn – Cần Thơ, được đặt tại Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) trong tổng số 61 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) tại Bệnh Viện Mắt Sài Gòn – Cần Thơ, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh viện Mắt Quốc tế Cao Thắng
4.0

Bệnh viện Mắt Quốc tế Cao Thắng, được đặt tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) trong tổng số 61 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Cao Thắng, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Có rất nhiều chuyên gia khả dụng tại , với tổng cộng 15 người, và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh Viện Việt Pháp Hà Nội
3.8

Bệnh Viện Việt Pháp Hà Nội, được đặt tại Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) trong tổng số 210 quy trình khả dụng, trên 6 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) tại Bệnh Viện Việt Pháp Hà Nội, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh Viện Đa Khoa Mắt Sài Gòn
3.7

Bệnh Viện Đa Khoa Mắt Sài Gòn, được đặt tại Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) trong tổng số 61 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) tại Bệnh Viện Đa Khoa Mắt Sài Gòn, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh viện Mắt Tỉnh Bắc Ninh
5.0

Bệnh viện Mắt Tỉnh Bắc Ninh, được đặt tại BacNinh, Bắc Ninh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) trong tổng số 61 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) tại Bệnh viện Mắt Tỉnh Bắc Ninh, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá
Phòng khám mắt ở bắc ninh
5.0

Phòng khám mắt ở bắc ninh, được đặt tại BacNinh, Bắc Ninh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) trong tổng số 61 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) tại Phòng khám mắt ở bắc ninh, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá
Bệnh viện Mắt Thái Nguyên
3.6

Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, được đặt tại ThaiNguyen, Thái Nguyên, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) trong tổng số 61 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) tại Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá
Bệnh viện Quốc tế City
3.1

Bệnh viện Quốc tế City, được đặt tại Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) trong tổng số 164 quy trình khả dụng, trên 4 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) tại Bệnh viện Quốc tế City, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá

  TẠI SAO LẠI LÀ CHÚNG TÔI?

  Tại bacsiday, chúng tôi đang khiến cho việc khám chữa bệnh trở nên dễ dàng. Bạn có thể tìm kiếm, so sánh, thảo luận, và đặt lịch tất cả các dịch vụ y tế tại một nơi. Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa với mọi nhà cung cấp y tế trên toàn thế giới, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình tìm kiếm, và tất cả đều MIỄN PHÍ, không có phí tiềm ẩn, và đảm bảo không tăng giá. Vậy bạn còn chờ đợi gì nữa?

  Free
  Miễn phí
  best price
  Mức giá Tốt nhất
  easy selection
  Sự lựa chọn trải rộng nhất
  risk free
  Không rủi ro

  Những điều bạn cần biết về Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) tại Việt Nam

  Eye Anatomy: Cornea and Iris

  LASIK (laser in situ keratomileuses), thường được gọi là phẫu thuật mắt bằng laser, là một loại phẫu thuật mắt khúc xạ để điều chỉnh các vấn đề về thị lực. Quy trình này định hình lại giác mạc để cho phép ánh sáng đi vào mắt được tập trung đúng vào võng mạc để có tầm nhìn tốt hơn và rõ ràng hơn. Nó chủ yếu được thực hiện để điều trị hyperopia (viễn thị), myopia (cận thị) và loạn thị. Trong một số trường hợp, LASIK cũng có thể được thực hiện trên những người bị tật khúc xạ từ nhẹ đến trung bình.

  Phẫu thuật LASIK về cơ bản không đau và nhanh chóng. Kết quả cho phép bạn có kính mắt hoặc kính áp tròng cải thiện thị lực. Thủ thuật có thể được thực hiện trên những người trong độ tuổi từ 21 đến 40. Đôi khi, những người trên 40 tuổi cũng có thể thực hiện thủ thuật này.

  Điều quan trọng cần lưu ý là LASIK không dành cho tất cả mọi người. Có một số trường hợp bệnh nhân không được khuyến cáo làm thủ thuật, đặc biệt là những người bị dày sừng, rối loạn hệ thống miễn dịch, đồng tử lớn, tăng nhãn áp nâng cao, các vấn đề về mắt do bệnh tiểu đường, nhiễm trùng herpes ở mắt trong quá khứ và khô mắt. Hãy chắc chắn tham khảo ý kiến ​​bác sĩ nhãn khoa của bạn trước khi xem xét thực hiện loại phẫu thuật này.

  Trước khi làm LASIK, bạn có thể bị cận thị, viễn thị hoặc loạn thị và bạn có thể phụ thuộc vào kính đeo mắt hoặc kính áp tròng. Việc đeo kính mắt hoặc kính áp tròng sẽ hạn chế các hoạt động của bạn. Sau khi tiến hành làm LASIK, bạn có thể có một tầm nhìn rõ ràng và sống một lối sống năng động, chẳng hạn như tham gia các môn thể thao. Quy trình này sẽ cải thiện đáng kể chất lượng cuộc sống của bạn.

  Quy trình liên quan đến những gì?

  Trước khi phẫu thuật, bác sĩ nhãn khoa sẽ hướng dẫn bạn cách chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật. Giác mạc của bạn sẽ được đo và bệnh sử của bạn sẽ được đánh giá. Nếu bạn thường xuyên đeo kính áp tròng, bạn sẽ phải ngừng đeo hoàn toàn ít nhất vài tuần trước khi thực hiện thủ thuật vì kính áp tròng có thể thay đổi hình dạng giác mạc của bạn.

  Trong quá trình làm LASIK, bạn nằm ngửa trên ghế ngả lưng. Quy trình được thực hiện dưới sự gây tê tại chỗ, sẽ làm tê mắt bạn. Một dụng cụ được sử dụng để giữ mí mắt của bạn mở.

  Bác sĩ phẫu thuật của bạn sử dụng một công cụ phẫu thuật nhỏ gọi là microkeratome hoặc sử dụng tia femtosecond laser để cắt một vạt bản lề nhỏ ở phía trước mắt của bạn (giác mạc). Vạt bản lề sau đó được gấp lại để tiếp cận giác mạc bên dưới. Sau đó, bác sĩ nhãn khoa sẽ định hình lại giác mạc của bạn bằng cách sử dụng tia laser được lập trình. Giác mạc được định hình lại để ánh sáng đi vào mắt có thể tập trung chính xác hơn vào võng mạc của bạn để cải thiện thị lực. Vạt bình thường lành lại mà không cần khâu.

  Bacsiday hiện liệt kê 10 cơ sở tại Việt Nam cung cấp các quy trình Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) - xem ở trên để cập nhật danh sách đầy đủ, cùng với mức giá ước tính. Giá của Phẫu thuật mắt bằng Laser (LASIK) có thể thay đổi tùy theo trường hợp của mỗi cá nhân và sẽ được xác định dựa trên hồ sơ y tế và đánh giá trực tiếp với chuyên gia. Để có báo giá được cá nhân hóa Nhấn vào đây để gửi thông tin chi tiết của bạn

  Thời gian Hồi phục là gì?

  Trong ngày làm thủ thuật, bạn có thể nhìn mờ. Tuy nhiên, thị lực của bạn sẽ cải thiện trong vài ngày tới sau thủ thuật. Nếu công việc của bạn không đòi hỏi nhiều về thể chất, bạn có thể đi làm lại trong vòng 2-3 tuần sau khi làm thủ tục này. Đôi mắt của bạn sẽ tiếp tục lành và cải thiện trong khoảng 6 tháng sau khi làm LASIK.

  Chăm sóc Hậu phẫu thì sao?

  Hãy chắc chắn rằng bạn làm theo tất cả các hướng dẫn mà bác sĩ nhãn khoa cung cấp cho bạn để đạt được kết quả tốt nhất và tránh các biến chứng. Bạn có thể phải hạn chế thực hiện bất kỳ hoạt động gắng sức nào trong thời gian hồi phục để đảm bảo rằng mắt của bạn lành lại bình thường. Luôn bảo vệ mắt của bạn khỏi bị thương vì mắt thường dễ bị chấn thương hơn sau khi làm LASIK. Bạn có thể phải đi tái khám định kỳ để kiểm tra thị lực, nhưng điều này thường được thực hiện với bác sĩ nhãn khoa địa phương của bạn.

  Hãy nhớ rằng LASIK không ngăn bạn mắc các bệnh về mắt khác, vì vậy hãy luôn bảo vệ đôi mắt của bạn. Ăn thực phẩm lành mạnh để duy trì chất lượng thị lực, đeo kính râm để bảo vệ mắt khỏi tia nắng mặt trời, nghỉ ngơi khi làm việc trên máy tính hoặc sử dụng điện thoại, không làm mỏi mắt, ngủ đủ giấc sau một thời gian dài hàng ngày, và thăm khám bác sĩ mắt thường xuyên.

  Tỷ lệ Thành công là gì?

  LASIK mang lại tỷ lệ thành công rất cao. Các nghiên cứu cho thấy 95% bệnh nhân cận thị có thể đạt được thị lực 20/40 sau khi phẫu thuật và khoảng 80% bệnh nhân không cần dùng kính đeo hoặc kính áp tròng nữa.

  Kết quả bạn nhận được phụ thuộc vào một số yếu tố, bao gồm cả tật khúc xạ cụ thể của bạn. Những người bị cận thị mức độ thấp thường đạt được kết quả thành công nhất. Kết quả ít có thể đoán được ở những người bị viễn thị hoặc cận thị mức độ cao, cùng với loạn thị.

  Một số bệnh nhân LASIK yêu cầu phẫu thuật lần thứ hai để nâng cao vì kết quả phẫu thuật dẫn đến việc điều chỉnh quá thấp. Trong một số trường hợp rất hiếm, mắt của một số người có thể từ từ trở lại mức thị lực mà họ đã có trước khi phẫu thuật do một số điều kiện nhất định, chẳng hạn như một số vấn đề về mắt khác, vết thương lành bất thường và mất cân bằng nội tiết tố.

  LASIK cũng mang một số rủi ro mà bạn cần lưu ý, bao gồm khô mắt, lóa, nhìn đôi, quầng sáng, loạn thị, thoái triển, giảm thị lực và thay đổi thị lực. Đảm bảo nói chuyện với bác sĩ nhãn khoa của bạn về những rủi ro.

  Thông tin này đã được chuyên gia y tế cung cấp nguồn chính xác và xác minh về độ chính xác, nhưng bạn vẫn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi điều trị tại một trong những cơ sở y tế được liệt kê. Nội dung này được cập nhật lần cuối trên 01/02/2023.

  Đang vội?

  Nhập tùy chọn yêu thích của bạn và nhấp vào Yêu cầu liên hệ với các phòng khám hàng đầu của chúng tôi chỉ trong một lần

  Vui lòng nhập một quy trình hợp lệ

  Hỏi Ngay