Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) tại Việt Nam

So sánh Mức giá, Chi phí và Đánh giá cho Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) tại Việt Nam

So sánh Mức giá, Chi phí và Đánh giá cho Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) tại Việt Nam

Tìm kiếm phòng khám tốt nhất cho Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) tại Việt Nam

hiện tại bacsiday chưa có thông tin về mức giá khả dụng cho quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) tại tại Việt Nam. Tuy nhiên, với việc gửi yêu cầu, bạn sẽ được hồi âm với nhiều thông tin chi tiết về giá cả.

European Eye Center
4.9

European Eye Center, được đặt tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) trong tổng số 61 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) tại European Eye Center, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Tất cả quy trình và điều trị được thực hiện bởi chuyên gia đứng đầu tại , và họ có nhiều bằng chứng nhận danh giá, bao gồm: European Journal of OphthalmologyAAO - American Academy of Ophthalmology

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh viện mắt Việt Nhật
4.3

Bệnh viện mắt Việt Nhật, được đặt tại Hai Bà Trưng, Hà Nội, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) trong tổng số 61 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) tại Bệnh viện mắt Việt Nhật, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh Viện Mắt Sài Gòn – Cần Thơ
4.1

Bệnh Viện Mắt Sài Gòn – Cần Thơ, được đặt tại Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) trong tổng số 61 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) tại Bệnh Viện Mắt Sài Gòn – Cần Thơ, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh viện Mắt Quốc tế Cao Thắng
4.0

Bệnh viện Mắt Quốc tế Cao Thắng, được đặt tại Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) trong tổng số 61 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) tại Bệnh viện Mắt Quốc tế Cao Thắng, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Có rất nhiều chuyên gia khả dụng tại , với tổng cộng 15 người, và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh Viện Việt Pháp Hà Nội
3.8

Bệnh Viện Việt Pháp Hà Nội, được đặt tại Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) trong tổng số 210 quy trình khả dụng, trên 6 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) tại Bệnh Viện Việt Pháp Hà Nội, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh Viện Đa Khoa Mắt Sài Gòn
3.7

Bệnh Viện Đa Khoa Mắt Sài Gòn, được đặt tại Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) trong tổng số 61 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) tại Bệnh Viện Đa Khoa Mắt Sài Gòn, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh viện Mắt Tỉnh Bắc Ninh
5.0

Bệnh viện Mắt Tỉnh Bắc Ninh, được đặt tại BacNinh, Bắc Ninh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) trong tổng số 61 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) tại Bệnh viện Mắt Tỉnh Bắc Ninh, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá
Phòng khám mắt ở bắc ninh
5.0

Phòng khám mắt ở bắc ninh, được đặt tại BacNinh, Bắc Ninh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) trong tổng số 61 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) tại Phòng khám mắt ở bắc ninh, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá
Bệnh viện Mắt Thái Nguyên
3.6

Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, được đặt tại ThaiNguyen, Thái Nguyên, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) trong tổng số 61 quy trình khả dụng, trên 1 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) tại Bệnh viện Mắt Thái Nguyên, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá
Bệnh viện Quốc tế City
3.1

Bệnh viện Quốc tế City, được đặt tại Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) trong tổng số 164 quy trình khả dụng, trên 4 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) tại Bệnh viện Quốc tế City, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá

  TẠI SAO LẠI LÀ CHÚNG TÔI?

  Tại bacsiday, chúng tôi đang khiến cho việc khám chữa bệnh trở nên dễ dàng. Bạn có thể tìm kiếm, so sánh, thảo luận, và đặt lịch tất cả các dịch vụ y tế tại một nơi. Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa với mọi nhà cung cấp y tế trên toàn thế giới, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình tìm kiếm, và tất cả đều MIỄN PHÍ, không có phí tiềm ẩn, và đảm bảo không tăng giá. Vậy bạn còn chờ đợi gì nữa?

  Free
  Miễn phí
  best price
  Mức giá Tốt nhất
  easy selection
  Sự lựa chọn trải rộng nhất
  risk free
  Không rủi ro

  Những điều bạn cần biết về Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) tại Việt Nam

  Implantable contact lens (ICL)

  Kính áp tròng cấy ghép được (ICL) là một loại kính áp tròng đặc biệt được cấy vào bên trong mắt và hoạt động với thủy tinh thể tự nhiên của mắt. Không giống như kính áp tròng thông thường, ICL không cần loại bỏ thường xuyên. Nó có thể sửa một loạt các lỗi về thị lực, bao gồm cận thị (myopia), viễn thị (hyperopia) và loạn thị. ICL được làm từ vật liệu gọi là collamer, an toàn để lưu lại trong mắt trong thời gian dài. Ống kính có thể được tùy chỉnh theo hình dạng và kích thước mắt của bệnh nhân và có thể tháo ra nếu đơn thuốc của bạn thay đổi theo thời gian. ICL là một giải pháp khả thi cho những người không lý tưởng để trải qua LASIK hoặc những người không thích ý tưởng loại bỏ vĩnh viễn mô giác mạc của họ.

  Quy trình liên quan đến những gì?

  Trong thời gian tai qua ICL, mắt của bạn được làm tê bằng thuốc gây tê tại chỗ, vì vậy bạn sẽ tỉnh táo nhưng không cảm thấy gì. Bạn cũng có thể được dùng thuốc an thần để giúp cảm thấy thư thái hơn. Bác sĩ phẫu thuật bắt đầu bằng cách làm sạch mắt của bạn và dán một tấm màn vô trùng quanh mắt của bạn. Một mỏ vịt mí mắt được sử dụng để giúp bạn không bị chớp mắt. Sau đó, bác sĩ phẫu thuật của bạn tạo một đường rạch gần giác mạc để định vị kính áp tròng. Bởi vì kính áp tròng có thể gập lại, chỉ cần một vết rạch siêu nhỏ trong quá trình thực hiện. Khi bác sĩ phẫu thuật của bạn đã tạo vết rạch, thủy tinh thể sau đó sẽ được cấy ghép cẩn thận vào giữa mống mắt và thủy tinh thể tự nhiên thông qua các vết rạch siêu nhỏ. Sau đó, kính áp tròng mở ra. Sau khi mở ống kính áp tròng ra, bác sĩ phẫu thuật của bạn sẽ đặt các cạnh của ống kính sau mống mắt để làm cho nó thực sự vô hình.

  Bacsiday hiện liệt kê 10 cơ sở tại Việt Nam cung cấp các quy trình Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) - xem ở trên để cập nhật danh sách đầy đủ, cùng với mức giá ước tính. Giá của Phẫu thuật PHAKIC (thấu kính nội nhãn siêu nhỏ - ICL) có thể thay đổi tùy theo trường hợp của mỗi cá nhân và sẽ được xác định dựa trên hồ sơ y tế và đánh giá trực tiếp với chuyên gia. Để có báo giá được cá nhân hóa Nhấn vào đây để gửi thông tin chi tiết của bạn

  Thời gian Hồi phục là gì?

  Thời gian phục hồi sau ICL tương đối ngắn. Mặc dù mắt của bạn sẽ lành hoàn toàn trong vòng một hoặc hai tháng, nhưng bạn sẽ thấy kết quả trong vòng 24 giờ. Bạn nên nghỉ làm ít nhất 5-7 ngày và tránh bất kỳ hoạt động mạnh nào. Bác sĩ phẫu thuật của bạn sẽ thảo luận chi tiết về thời gian hồi phục với bạn.

  Chăm sóc Hậu phẫu thì sao?

  Trong vài ngày đầu, bạn nên hạn chế hoạt động, tránh vận động nặng, tránh xa bể bơi và tránh bất kỳ hoạt động nào có thể khiến chất lỏng chảy vào mắt. Bạn có thể cảm thấy đau nhẹ hoặc bỏng mắt sau khi làm thủ thuật, nhưng bác sĩ phẫu thuật sẽ kê cho bạn các loại thuốc để giúp giảm đau và khó chịu. Bạn cũng nên đến gặp bác sĩ nhãn khoa mỗi năm một lần để kiểm tra. Bạn có thể chọn thăm khám mỗi năm một lần với bác sĩ địa phương tại nhà hoặc bác sĩ phẫu thuật của bạn.

  Tỷ lệ Thành công là gì?

  Trước khi được đưa ra thị trường, ICL đã được nghiên cứu và phát triển rộng rãi. Ngày nay, đây là một thủ thuật hiệu quả, an toàn và thành công cao, với khoảng 99% bệnh nhân đã từng thực hiện khẳng định hài lòng với ca cấy ghép của họ.

  Mặc dù thủ thuật này an toàn, nhưng nó vẫn tiềm ẩn một số rủi ro, bao gồm chỉnh sửa chưa tới, chỉnh sửa quá mức và nhiễm trùng, làm hỏng thủy tinh thể, tăng nhãn áp, phát triển đục thủy tinh thể, bong võng mạc, quầng sáng, lóa mắt và nhìn đôi. Trong một số trường hợp, thủ thuật cũng có thể gây đau đầu hoặc mờ thị lực.

  Thông tin này đã được chuyên gia y tế cung cấp nguồn chính xác và xác minh về độ chính xác, nhưng bạn vẫn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi điều trị tại một trong những cơ sở y tế được liệt kê. Nội dung này được cập nhật lần cuối trên 25/02/2023.

  Đang vội?

  Nhập tùy chọn yêu thích của bạn và nhấp vào Yêu cầu liên hệ với các phòng khám hàng đầu của chúng tôi chỉ trong một lần

  Vui lòng nhập một quy trình hợp lệ

  Hỏi Ngay