Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản tại Việt Nam

Tìm kiếm phòng khám tốt nhất cho Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản tại Việt Nam

hiện tại bacsiday chưa có thông tin về mức giá khả dụng cho quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản tại tại Việt Nam. Tuy nhiên, với việc gửi yêu cầu, bạn sẽ được hồi âm với nhiều thông tin chi tiết về giá cả.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
5.0

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, được đặt tại Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Thiện Nhân Hospital
5.0

Thiện Nhân Hospital, được đặt tại Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản tại Thiện Nhân Hospital, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng
4.9

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng, được đặt tại Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh viện 199 - Bộ Công An
4.7

Bệnh viện 199 - Bộ Công An, được đặt tại Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản tại Bệnh viện 199 - Bộ Công An, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Toàn
4.7

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Toàn, được đặt tại Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Toàn, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh Viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
4.6

Bệnh Viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ, được đặt tại Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản tại Bệnh Viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
BỆNH VIỆN BÌNH DÂN ĐÀ NẴNG
4.5

BỆNH VIỆN BÌNH DÂN ĐÀ NẴNG, được đặt tại Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản tại BỆNH VIỆN BÌNH DÂN ĐÀ NẴNG, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh viện Y học Cổ truyền
4.5

Bệnh viện Y học Cổ truyền, được đặt tại ThaiNguyen, Thái Nguyên, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản tại Bệnh viện Y học Cổ truyền, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Đại Học Y Dược Hải Phòng
4.4

Đại Học Y Dược Hải Phòng, được đặt tại Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản tại Đại Học Y Dược Hải Phòng, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh viện Đà Nẵng
4.3

Bệnh viện Đà Nẵng, được đặt tại Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản tại Bệnh viện Đà Nẵng, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay

TẠI SAO LẠI LÀ CHÚNG TÔI?

Tại bacsiday, chúng tôi đang khiến cho việc khám chữa bệnh trở nên dễ dàng. Bạn có thể tìm kiếm, so sánh, thảo luận, và đặt lịch tất cả các dịch vụ y tế tại một nơi. Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa với mọi nhà cung cấp y tế trên toàn thế giới, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình tìm kiếm, và tất cả đều MIỄN PHÍ, không có phí tiềm ẩn, và đảm bảo không tăng giá. Vậy bạn còn chờ đợi gì nữa?

Free
Miễn phí
best price
Mức giá Tốt nhất
easy selection
Sự lựa chọn trải rộng nhất
risk free
Không rủi ro

Những điều bạn cần biết về Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản tại Việt Nam

Simple Orchiectomy

Cắt tinh hoàn, còn được gọi là phẫu thuật cắt bỏ tinh hoàn, là một thủ tục phẫu thuật trong đó một hoặc cả hai tinh hoàn bị loại bỏ. Khi chỉ cắt bỏ một bên tinh hoàn, nó được gọi là cắt bỏ một bên tinh hoàn. Khi cả hai tinh hoàn bị loại bỏ, quy trình được gọi là cắt bỏ tinh hoàn hai bên. Phẫu thuật thường được thực hiện như một phương pháp điều trị ung thư tinh hoàn. Một số trường hợp khác được thực hiện cắt tinh hoàn đơn giản như:

 • Xoắn tinh hoàn
 • Ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn cuối.
 • Trong quản lý các trường hợp ung thư vú ở nam giới
 • Là phương pháp điều trị cuối cùng cho chứng đau tinh hoàn mãn tính khó chữa và suy nhược.
 • Trong chấn thương nặng.
 • Là một phần của phẫu thuật chuyển đổi giới tính (SRS) cho phụ nữ chuyển giới.

Đúng như tên gọi, cắt tinh hoàn đơn giản là một thủ thuật đơn giản, chỉ mất khoảng 30 phút để thực hiện.

Quy trình liên quan đến những gì?

Mọi thủ thuật đều yêu cầu bệnh nhân phải ở một tư thế nhất định. Đối với phẫu thuật cắt tinh hoàn đơn giản, bệnh nhân được thực hiện nằm thẳng hoặc theo y học là tư thế nằm ngửa trên bàn mổ. Bệnh nhân được quấn khăn và mặc quần áo theo cách vô trùng tiêu chuẩn thông thường. Dương vật áp sát vào bụng để phần bìu lộ ra ngoài. Y tá sẽ cạo một vùng nhỏ để chuẩn bị rạch vùng.

Đây là một thủ tục đơn giản chỉ mất 30 phút để thực hiện. Nó được thực hiện dưới sự gây tê cục bộ hoặc gây tê ngoài màng cứng. Một ví dụ về thuốc gây tê cục bộ (LA) thường được sử dụng là lidocaine. Gây tê ngoài màng cứng được thực hiện bằng cách chích kim vào một vùng nhỏ của lưng để thuốc tê có thể được tiêm vào khoang ngoài màng cứng.

Sau khi đã tiêm thuốc tê, bác sĩ phẫu thuật sẽ rạch một đường ở điểm giữa của bìu và cắt qua mô bên dưới, đi qua da, mô dưới da, lớp dartos và tunica vaginalis.

Bác sĩ phẫu thuật sẽ loại bỏ tinh hoàn, cùng với tất cả các phần đính kèm gubernacular, và các phần của thừng tinh qua vết rạch. Tất cả các chất chảy máu được đông tụ. Vết mổ được đóng hai lớp và băng lại bằng băng phẫu thuật.

Nếu bệnh nhân mong muốn, một tinh hoàn giả có thể được đưa vào trước khi vết mổ được đóng lại để tạo vẻ thẩm mỹ cho bìu trước phẫu thuật.

Bacsiday hiện liệt kê 49 cơ sở tại Việt Nam cung cấp các quy trình Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản - xem ở trên để cập nhật danh sách đầy đủ, cùng với mức giá ước tính. Giá của Cắt bỏ tinh hoàn đơn giản có thể thay đổi tùy theo trường hợp của mỗi cá nhân và sẽ được xác định dựa trên hồ sơ y tế và đánh giá trực tiếp với chuyên gia. Để có báo giá được cá nhân hóa Nhấn vào đây để gửi thông tin chi tiết của bạn

Thời gian Hồi phục là gì?

Thời gian phục hồi thông thường có thể mất khoảng một tháng. Hai tuần đầu tiên có thể đặc biệt đau đớn và bệnh nhân được khuyến cáo không nên tập thể dục mạnh hoặc gắng sức. Bác sĩ sẽ kê đơn thuốc giảm đau (NSAIDS) để giảm bớt sự khó chịu của bạn. Bạn nên nghỉ làm việc 2 tuần sau khi phẫu thuật để phục hồi hoàn toàn.

Chăm sóc Hậu phẫu thì sao?

 • Sau khi hoàn tất quy trình, bệnh nhân có thể ra về. Tuy nhiên, họ được khuyên nên nghỉ ngơi, đặc biệt là vào ngày phẫu thuật. Thông thường sau khi được gây mê sẽ có cảm giác ê ẩm, điều này là bình thường nên người bệnh không nên quá lo lắng.
 • Nên uống nhiều chất lỏng, đặc biệt là nước lọc. Đồ uống có ga, trà, cà phê và rượu không tương đương với chất lỏng lành mạnh. Những chất lỏng này được coi là thuốc lợi tiểu, và do đó sẽ gây ra tình trạng đi tiểu nhiều, dẫn đến mất nước.
 • Bệnh nhân được khuyên đeo giá đỡ bìu trong hai ngày đầu sau khi thực hiện phẫu thuật.
 • Có thể dùng nước đá hoặc túi đá để giảm sưng ở bìu hoặc xung quanh vết mổ.
 • Rửa khu vực nhẹ nhàng bằng xà phòng dịu nhẹ khi bạn đã sẵn sàng để tắm.
 • Giữ cho vùng vết mổ của bạn khô ráo và băng gạc trong vài ngày đầu tiên để ngăn ngừa mọi nguy cơ phát triển nhiễm trùng.
 • Bệnh nhân nên dùng thuốc chống viêm không steroid (NSAID) như ibuprofen (Advil, Motrin) để giảm đau.
 • Bệnh nhân nên tránh nâng các vật nặng trong một thời gian (ít nhất là hai tuần) sau khi phẫu thuật.
 • Người bệnh có thể bôi các loại kem hoặc thuốc mỡ theo hướng dẫn của bác sĩ.
 • Bệnh nhân nên kiêng rặn khi đi đại tiện.
 • Bệnh nhân có thể trở lại chế độ ăn uống bình thường, miễn là họ giữ lượng nước nạp vào cơ thể. Tuy nhiên, chế độ ăn nhiều chất xơ có thể hữu ích để làm cho phân mềm hơn, do đó, bạn sẽ ít bị căng hơn khi đi vệ sinh.
 • Sau khi làm thủ thuật, khu vực này có thể bị đau khi thuốc tê bắt đầu hết tác dụng, trong quá trình đó, bệnh nhân sẽ cảm thấy đau và khó chịu. Thậm chí có thể bị nóng rát khi đi tiểu.
 • Bệnh nhân có thể chứng kiến ​​máu trong nước tiểu của họ. Đừng lo lắng, điều này sẽ cải thiện sau 1-3 ngày.
 • Theo lời khuyên của bác sĩ, bệnh nhân nên kiêng sinh hoạt tình dục ít nhất một tuần để vùng kín lành lại.

Tỷ lệ Thành công là gì?

Cắt tinh hoàn đơn giản có tỷ lệ thành công cao, hầu hết bệnh nhân rời phòng mổ hài lòng với thủ thuật.

Sau khi cắt bỏ tinh hoàn đơn giản hai bên, có thể làm suy giảm nồng độ androgen, tăng tương đối nồng độ estrogen, thay đổi chuyển hóa và nhiều hậu quả khác, bao gồm:

 • Mất khả năng sinh sản ngay lập tức
 • Nóng bừng
 • Giảm ham muốn tình dục
 • Rối loạn cương dương
 • Gynecomastia
 • Loãng xương
 • Thiếu máu và mệt mỏi
 • Thay đổi tâm trạng và nhận thức
 • Đau hoặc đỏ quanh vết mổ
 • Mủ hoặc chảy máu từ vết mổ
 • Sốt trên 100 ° F (37,8 ° C)
 • Không có khả năng đi tiểu
 • Tụ máu, là máu ở bìu và thường trông giống như một đốm lớn màu tím
 • Mất cảm giác xung quanh bìu

Thông tin này đã được chuyên gia y tế cung cấp nguồn chính xác và xác minh về độ chính xác, nhưng bạn vẫn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi điều trị tại một trong những cơ sở y tế được liệt kê. Nội dung này được cập nhật lần cuối trên 19/03/2023.

Đang vội?

Nhập tùy chọn yêu thích của bạn và nhấp vào Yêu cầu liên hệ với các phòng khám hàng đầu của chúng tôi chỉ trong một lần

Vui lòng nhập một quy trình hợp lệ

Hỏi Ngay