Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) tại Việt Nam

Tìm kiếm phòng khám tốt nhất cho Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) tại Việt Nam

hiện tại bacsiday chưa có thông tin về mức giá khả dụng cho quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) tại tại Việt Nam. Tuy nhiên, với việc gửi yêu cầu, bạn sẽ được hồi âm với nhiều thông tin chi tiết về giá cả.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ
5.0

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, được đặt tại Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Thiện Nhân Hospital
5.0

Thiện Nhân Hospital, được đặt tại Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) tại Thiện Nhân Hospital, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng
4.9

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng, được đặt tại Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Đà Nẵng, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh viện 199 - Bộ Công An
4.7

Bệnh viện 199 - Bộ Công An, được đặt tại Sơn Trà, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) tại Bệnh viện 199 - Bộ Công An, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Toàn
4.7

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Toàn, được đặt tại Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) tại Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Toàn, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh Viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ
4.6

Bệnh Viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ, được đặt tại Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) tại Bệnh Viện Trường Đại Học Y Dược Cần Thơ, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
BỆNH VIỆN BÌNH DÂN ĐÀ NẴNG
4.5

BỆNH VIỆN BÌNH DÂN ĐÀ NẴNG, được đặt tại Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) tại BỆNH VIỆN BÌNH DÂN ĐÀ NẴNG, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh viện Y học Cổ truyền
4.5

Bệnh viện Y học Cổ truyền, được đặt tại ThaiNguyen, Thái Nguyên, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) tại Bệnh viện Y học Cổ truyền, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Đại Học Y Dược Hải Phòng
4.4

Đại Học Y Dược Hải Phòng, được đặt tại Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) tại Đại Học Y Dược Hải Phòng, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay
Bệnh viện Đà Nẵng
4.3

Bệnh viện Đà Nẵng, được đặt tại Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam cung cấp cho bệnh nhân những quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) trong tổng số 256 quy trình khả dụng, trên 5 chuyên ngành khác nhau. Hiện tại, chưa có thông tin mức giá cho quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) tại Bệnh viện Đà Nẵng, bởi mọi mức giá chỉ khả dụng khi có yêu cầu. Hiện đang thiếu thông tin khả dụng về các chuyên gia đang thực hành tại , và họ không được công nhận bởi bất kỳ viện kiểm định uy tín nào

Mức giá yêu cầu Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) Xem chi tiết & Đọc bài đánh giá Điện thoại ngay

TẠI SAO LẠI LÀ CHÚNG TÔI?

Tại bacsiday, chúng tôi đang khiến cho việc khám chữa bệnh trở nên dễ dàng. Bạn có thể tìm kiếm, so sánh, thảo luận, và đặt lịch tất cả các dịch vụ y tế tại một nơi. Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa với mọi nhà cung cấp y tế trên toàn thế giới, giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong quá trình tìm kiếm, và tất cả đều MIỄN PHÍ, không có phí tiềm ẩn, và đảm bảo không tăng giá. Vậy bạn còn chờ đợi gì nữa?

Free
Miễn phí
best price
Mức giá Tốt nhất
easy selection
Sự lựa chọn trải rộng nhất
risk free
Không rủi ro

Những điều bạn cần biết về Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) tại Việt Nam

Knee Ligament Surgery

Khớp gối là một trong những khớp chịu trọng lượng lớn nhất của cơ thể. Một số dây chằng chịu trách nhiệm cho sự ổn định của nó. Một trong số đó là dây chằng chéo trước (ACL). Dây chằng này nằm ở phía trước, sau dây chằng bánh chè. Nó nối xương đùi với xương chày (xương ống chân). Dây chằng này chịu trách nhiệm cho chuyển động về phía trước và xoay của xương chày trên xương đùi. ACL là một trong những dây chằng bị tổn thương phổ biến nhất do ngã, tai nạn, chấn thương ô tô, ... Nó cũng có thể bị thương trong các môn thể thao như bóng đá, bóng rổ, ... Những môn thể thao này có thể là nguyên nhân gây ra rách các sợi dây chằng, có thể đặc biệt là đau và suy giảm các cử động của khớp. Điều trị phẫu thuật có sẵn cho chấn thương dây chằng đầu gối.

Quy trình liên quan đến những gì?

Phẫu thuật dây chằng đầu gối bắt đầu bằng việc gây mê cho bệnh nhân. Một ống nội soi khớp được đưa vào thông qua một vết rạch nhỏ được sử dụng để xem bên trong khớp, điều này cho phép bác sĩ phẫu thuật nhìn thấy rõ ràng dây chằng bị rách. Sau đó, nhiều vết rạch nhỏ hơn được đưa ra trên và xung quanh khớp, qua đó các dụng cụ phẫu thuật khác nhau được đưa vào khoang khớp. Không thể sửa chữa dây chằng chéo trước bằng cách khâu các sợi bị rách của nó lại với nhau. Các sợi của nó được loại bỏ và mô mới được ghép tại vị trí của nó, được lấy từ gân bánh chè hoặc gân gân kheo. Ngoài ra, các sợi mới có thể được lấy từ người hiến tặng - tùy chọn này đặc biệt phổ biến đối với các vận động viên thể thao không muốn mất thời gian trong quá trình hồi phục. Dây chằng mới được cố định tại cùng vị trí của dây chằng trước đó với sự trợ giúp của kim ghim hoặc đinh vít. Sau khi phẫu thuật, vết mổ của bạn được khâu lại và băng bó.

Bacsiday hiện liệt kê 52 cơ sở tại Việt Nam cung cấp các quy trình Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) - xem ở trên để cập nhật danh sách đầy đủ, cùng với mức giá ước tính. Giá của Phẫu thuật dây chằng đầu gối (ACL) có thể thay đổi tùy theo trường hợp của mỗi cá nhân và sẽ được xác định dựa trên hồ sơ y tế và đánh giá trực tiếp với chuyên gia. Để có báo giá được cá nhân hóa Nhấn vào đây để gửi thông tin chi tiết của bạn

Thời gian Hồi phục là gì?

Thời gian hồi phục hoàn toàn có thể mất từ ​​6-9 tháng, trong thời gian đó, không nên chơi các môn thể thao va chạm. Nó có thể kéo dài đến một năm tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau. Bạn có thể trở lại làm việc từ 2-3 tuần sau khi phẫu thuật nếu đó là công việc văn phòng. Nếu không, hãy đợi đến khi phục hồi hoàn toàn. Cần ít nhất 3 tháng để trở lại nếu bạn làm công việc thể chất. Bạn có thể tiếp tục lái xe từ 3-4 tuần sau khi được phẫu thuật. Trong 6 tháng, bạn có thể bắt đầu tham gia các môn thể thao. Cần 1 năm để phục hồi hoàn toàn. Bạn có thể bị sưng ở đầu gối và ống chân do rò rỉ máu và chất lỏng hoạt dịch từ khớp đã phẫu thuật. Thuốc giảm đau được đưa ra để giúp bạn tránh bị đau dữ dội trong những ngày đầu. Sưng và đau là các triệu chứng tạm thời, thường giảm sau một tuần. Nếu không, hãy hỏi ý kiến ​​bác sĩ ngay lập tức.

Khía cạnh quan trọng nhất của việc hồi phục sau phẫu thuật ACL là vật lý trị liệu, điều này bắt đầu ngay sau khi phẫu thuật, thường là vào ngày hôm sau khi vẫn còn ở bệnh viện. Sau đó, khi trở về nhà, bạn sẽ phải thực hiện các động tác kéo giãn và tập thể dục khác nhau 3 lần một ngày, mỗi ngày trong hơn 6 tuần tiếp theo. Nên tham gia các cuộc hẹn khám sức khỏe định kỳ để các chuyên gia có thể theo dõi quá trình hồi phục của bạn. Hoạt động thể chất chỉ kết thúc khi bạn vượt qua bài kiểm tra sức bền để xác nhận rằng khớp bây giờ có ít nhất 95% sức mạnh của đầu gối tốt của bạn. Việc tập thể dục liên tục nên được tuân thủ ngay cả sau khi hoàn thành đánh giá, việc xây dựng sức mạnh của gân kheo bị suy kiệt là rất nên làm.

Chăm sóc Hậu phẫu thì sao?

Hãy ghi nhớ những điểm sau đây để chăm sóc sức khỏe của bạn sau khi xuất viện:

 • Thường xuyên đến gặp bác sĩ / nhà vật lý trị liệu cho đến khi bạn hồi phục hoàn toàn.
 • Uống thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ.
 • Đảm bảo có sự chăm sóc của người khác. Bạn sẽ cần ai đó dẫn bạn đi dạo và nấu ăn cho bạn.
 • Giữ đầu gối cao hơn bàn chân của bạn bằng cách đặt gối bên dưới.
 • Ăn thức ăn lành mạnh và bổ dưỡng.
 • Chườm đá rất hiệu quả trong việc giảm sưng. Buộc chúng quanh đầu gối của bạn.
 • Sử dụng nạng hoặc các dụng cụ hỗ trợ đi lại khác cho đến khi khỏi bệnh.
 • Tránh leo lên cầu thang.
 • Không tắm trong một số ngày. Băng của bạn không được ướt vì có thể gây nhiễm trùng.
 • Tránh các bài tập và hoạt động nặng trong vài ngày đầu.
 • Bắt đầu vật lý trị liệu sau khi loại bỏ các vết khâu. Tất cả các bài tập nên được thực hiện dưới sự giám sát của một chuyên gia.

Tỷ lệ Thành công là gì?

Phẫu thuật dây chằng chéo trước được coi là một trong những phẫu thuật thành công nhất trong ngành Chỉnh hình. Theo báo cáo, tỷ lệ thành công của loại phẫu thuật này là 85-90%. Sau khi phẫu thuật, bệnh nhân có thể tự đi lại và chạy trên đôi chân của mình. Trong trường hợp bệnh nhân gặp khó khăn trong việc đi lại sau khi làm phẫu thuật, lý do có thể là nhiễm trùng và hình thành cục máu đông. Người bệnh cảm thấy cứng khớp và giảm khả năng vận động. Trong trường hợp này, một cuộc phẫu thuật khác là bắt buộc. Chỉnh sửa phẫu thuật này là một thủ tục phức tạp có thể không phải lúc nào cũng thành công. Nó hoạt động để khôi phục khả năng vận động bình thường của bạn. Bạn có thể không thể tham gia các môn thể thao và điền kinh nữa. Tránh nhiễm trùng và hình thành cục máu đông trong quá trình phẫu thuật. Điều cần thiết là bắt đầu hoạt động thể chất ngay lập tức và duy trì điều này trong toàn bộ thời gian hồi phục.

Thông tin này đã được chuyên gia y tế cung cấp nguồn chính xác và xác minh về độ chính xác, nhưng bạn vẫn nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi điều trị tại một trong những cơ sở y tế được liệt kê. Nội dung này được cập nhật lần cuối trên 10/07/2023.

Đang vội?

Nhập tùy chọn yêu thích của bạn và nhấp vào Yêu cầu liên hệ với các phòng khám hàng đầu của chúng tôi chỉ trong một lần

Vui lòng nhập một quy trình hợp lệ

Hỏi Ngay